24 kwietnia 2024

Młody lekarzu, Twoja opinia ma znaczenie

Komisja ds. Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland i Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do wypełnienia ankiety na temat kształcenia podyplomowego lekarzy.

Badanie jest skierowane do studentów medycyny, lekarzy stażystów i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

Badanie jest skierowane do studentów medycyny, lekarzy stażystów i lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne.

Ankietę można wypełnić online na stronie internetowej: www.ankieta.ifmsa.pl. Jest anonimowa. Na podstawie wyników tego badania zostanie sformułowane stanowisko i zalecenia dla decydentów co do kształtu zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy.

To pierwsze tak duże badanie kierowane do studentów medycyny i młodych lekarzy. Badanie zorganizowano, bo od lat w środowisku lekarskim podnoszona jest dyskusja nad słusznością obecnej formy szkolenia specjalizacyjnego i jej wpływie na wzrastające tendencje emigracyjne młodych lekarzy.

Organizatorzy tej inicjatywy zwracają uwagę, że wątpliwości budzi sposób rozdzielania miejsc rezydenckich, który według wielu jest nieadekwatny do zapotrzebowania pacjentów, jak i kwalifikacja na miejsca specjalizacyjne, często uniemożliwiająca naukę wymarzonej dziedziny medycyny i w konsekwencji wzbudzająca frustrację u młodego medyka.

Tematem wymagającym przemyślenia pozostaje również rola uczelni w rzetelnym zapoznaniu studentów medycyny ze specyfiką specjalizacji, jak również wsparcie w wyborze najodpowiedniejszej dla nich ścieżki.