19 czerwca 2024

Mówmy głośno o nowotworach głowy i szyi

Bezpłatne badania profilaktyczne, szkolenia dla młodzieży, aktywności w mediach społecznościowych i wiele innych działań zostanie podjętych w dniach 21-25 września w celu zwiększenia świadomości społecznej oraz zachęcenia do wdrożenia wczesnej diagnostyki raka głowy i szyi. Jednego z najczęściej występujących, a przy tym najmniej znanych nowotworów.

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, realizowany jest w ramach międzynarodowej kampanii Make Sense, którą zainicjowało i prowadzi Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi w ścisłej współpracy z organizacjami środowisk medycznych oraz pacjentów. Trzecia edycja Tygodnia, która odbędzie się w dniach 21-25 września, ma na celu poszerzenie wiedzy na temat choroby, jej czynników ryzyka, objawów, a przede wszystkim – wagi wczesnej diagnostyki.

– Rak głowy i szyi stanowi szósty w kolejności pod względem częstości występowania rak złośliwy w Polsce. Występuje on np. dwukrotnie częściej niż rak szyjki macicy. Ponieważ wczesne objawy nie są specyficzne, pacjenci często je ignorują. U 60% chorych rozpoznaje się nowotwory w zaawansowanym stadium, co wiąże się z potencjalnie gorszymi efektami leczenia – mówi prof. Wojciech Golusiński, prezes Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi.

– Warto zwrócić uwagę na skutki choroby, z których niewiele osób zdaje sobie sprawę – utrata podstawowych zmysłów (m. in. słuch, smak), mowy, deformacja twarzy. To do nich właśnie odnosi się nazwa kampanii Make Sense i temat przewodni tegorocznych działań „Głośno i wyraźnie – zrozumieć i przeciwdziałać” – dodaje prof. Wojciech Golusiński.

350 tysięcy osób rok w rok

– Co roku w całej Europie nowotwór głowy i szyi zostaje zdiagnozowany u 350 tysięcy osób, a ponad połowa z nich nie przeżywa pięciu lat. Jednakże, gdyby choroba była rozpoznawana wcześniej, współczynnik przeżycia pacjenta wzrósłby do 80-90% – wyjaśnia prof. René Leemans, prezes EHNS i kierownik Department of Otolaryngology – Head and Neck Surgery w VU University Medical Centre.

– Kampania Make Sense ma na celu szerzenie w społeczeństwie świadomości wczesnych objawów choroby oraz zachęcanie ich do skorzystania z profesjonalnej pomocy w odpowiednim czasie. Dodatkowo promujemy najlepsze z możliwych standardów opieki nad pacjentem, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie dobrych efektów leczenia – tłumaczy prof. René Leemans.

W tym roku kampania koncentruje się m.in. na wprowadzeniu jednolitych standardów opieki nad pacjentem cierpiącym z powodu raka głowy i szyi. W tym celu opracowano program działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych we współpracy z pracownikami służby zdrowia i przedstawicielami organizacji pacjenckich.

Tegoroczne przekazy kampanii będą dotyczyły znaczenia leczenia interdyscyplinarnego w onkologii. Umożliwia ono nie tylko realizację wczesnej diagnostyki, która przekłada się bezpośrednio na poprawę wskaźników przeżycia pacjentów, ale także wdrożenie efektywnego planu terapii.

Bezpłatne badania profilaktyczne

W ramach III Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi możliwe będzie skorzystanie z bezpłatnych badań profilaktycznych, realizowanych w wybranych ośrodkach medycznych w całej Polsce. Lista 48 placówek wraz z terminami przyjęć dostępna jest na stronie www.makesensecampaign.eu. Zachęcamy do wizyty w wybranym ośrodku i skorzystania z badań szczególnie te osoby, które zauważyły u siebie jeden z poniższych objawów utrzymujący się przez okres 3 tygodni:

  • ból języka, nieleczone owrzodzenie jamy ustnej i/lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej,
  • ból gardła,
  • utrzymująca się chrypka,
  • ból i/lub trudności w połykaniu,
  • guzek w szyi,
  • zatkany z jednej strony nos lub krwawienie z nosa.

Dodatkowo, od 21-25 września w szkołach i na uniwersytetach zarówno w Europie, jak i całej Polsce, odbędą się Dni Młodych Dorosłych, podczas których zrealizowane zostaną wykłady poświęcone chorobie i jej objawom.

III Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi zakończy dzień leczenia interdyscyplinarnego 25 września. Tego dnia w Wiedniu odbędzie się konferencja European Cancer Congress, podczas której wystąpią eksperci kampanii Make Sense specjalizujący się w zakresie nowotworów głowy i szyi.

Razem dla pacjentów

Tegoroczna edycja kampanii będzie prowadzona również na portalach mediów społecznościowych pod hasłem Uniting Voices – Wspólnym Głosem. Celem podjętych działań jest dotarcie do jak najszerszej grupy osób z przekazami kampanii uwrażliwiającymi na wagę wczesnej i interdyscyplinarnej diagnostyki.

W celu wsparcia pacjentów z Nowotworami Głowy i Szyi w ramach Programu powstała także specjalna bezpłatna aplikacja mobilna Second Voice: Polski dostępna w sklepach producentów smartfonów. Jest ona narzędziem komunikacyjnym stworzonym przede wszystkim dla osób mających trudności w mówieniu.

Aplikacja dzięki systemowi 130 ikon zawierających komendy głosowe, zarówno ułatwia komunikowanie się w codziennych sytuacjach takich jak realizacja zamówienia w restauracji czy wezwanie taksówki, jak i sygnalizowanie indywidualnych potrzeb.

O EHNS

Europejskie Stowarzyszenie Głowy i Szyi (EHNS – European Head and Neck Society) jest międzynarodową organizacją non-profit z siedzibą w Belgii, której członkami są osoby prywatne, stowarzyszenia krajowe i międzynarodowe oraz grupy naukowców zajmujących się szkoleniami, badaniami oraz leczeniem raka głowy i szyi.

Intencją EHNS jest szerzenie wiedzy na temat choroby, a także promowanie najwyższych standardów badań naukowych, edukacji społeczeństwa i szkolenia środowiska medycznego, profilaktyki oraz opieki nad pacjentem.


Więcej o onkologii piszemy tutaj.