18 lipca 2024

Można oddać mniej fiskusowi

Dobre wiadomości dla lekarzy wynajmujących posiadane nieruchomości. Małżonkowie wyliczą podatek według stawki 12,5 proc. dopiero po przekroczeniu 200 tys. zł, zamiast 100 tys. zł. Zmiany obowiązują od 1 lipca, ale dotyczą przychodów uzyskanych od stycznia – pisze Anna Wojda.

Foto: pixabay.com

Przychody z najmu, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład, są od 1 stycznia 2023 r. opodatkowane ryczałtem. Nie ma już możliwości stosowania innych form opodatkowania. Do 100 tys. zł stawka ryczałtu wynosi 8,5 proc. Po przekroczeniu tej kwoty podatek wyliczany jest według stawki 12,5 proc.

Do 30 czerwca przepisy mówiły, że limit 100 tys. zł dotyczy obojga małżonków. Od 1 lipca limit przychodów wzrósł do 200 tys. i odnosi się do małżonków posiadających wspólność majątkową, którzy złożyli oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu wspólnej nieruchomości przez jednego z nich. Podatek według stawki 12,5 proc. zapłacą dopiero od nadwyżki ponad 200 tys. zł.

Jeśli małżonkowie mają rozdzielność majątkową, każdy z nich opodatkowuje dochody z najmu oddzielnie. W takim przypadku każdy ma odrębny limit w wysokości 100 tys. zł ze stawką 8,5 proc. i dopiero po jego przekroczeniu płaci 12,5 proc. ryczałtu.

– Od 1 lipca wzrósł limit przychodów z najmu opodatkowanych stawką 8,5 proc. Zmiana dotyczy jednak wyłącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa i którzy mają wspólne nieruchomości oraz tylko jeden z nich opodatkowuje całość przychodów z najmu. Zmiana może mieć znaczenie dla tych małżonków, którzy osiągają wysokie przychody z najmu i już płacili 12,5 proc. podatku od nadwyżki ponad 100 tys. zł, pod warunkiem że uprzednio złożyli oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu przez jednego z nich. Na koniec roku będą mieli nadpłatę, którą rozliczą w zeznaniu rocznym – komentuje Anna Misiak, doradca podatkowy, partner i szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców MDDP.

I dodaje: – Warto podkreślić, że oświadczenia o opodatkowaniu najmu przez jednego z małżonków, gdy przychody są uzyskiwane od początku roku, nie można złożyć w trakcie roku.

Co do zasady małżonkowie mający wspólność majątkową i posiadający wspólnie nieruchomości są obowiązani rozliczać przychody z najmu po połowie. Mogą jednak złożyć oświadczenie o opodatkowaniu przychodu w całości przez jednego z nich. Powinni to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnęli pierwszy w danym roku przychód z najmu lub do końca roku – jeśli przychód został osiągnięty w grudniu.

Wejście w życie przepisów w połowie roku mogło u niektórych podatników spowodować zamieszanie. Jeśli limit przychodów 200 tys. zł przekroczyli przed lipcem i zapłacili 12,5 proc. ryczałtu (choć mają prawo do 8,5 proc.), nadpłatę będą mogli odzyskać w rozliczeniu ryczałtu za 2023 r.

Anna Wojda