19 czerwca 2024

Myśli samobójcze wśród amerykańskich lekarzy

Jeden na 10 lekarzy praktykujących w USA przyznaje, że miał myśli samobójcze – wynika z sondażu Medscape, opublikowanego w marcu.

Foto: pixabay.com

Problem w największym stopniu dotyczy patologów, chirurgów ogólnych i onkologów, a w najmniejszym – m.in. ortopedów, reumatologów czy dermatologów. O swoim problemie lekarze najczęściej rozmawiają z przyjacielem, terapeutą lub rodziną, część osób nie zwierza się jednak nikomu.

W badaniu udział wzięło ok. 13 tys. lekarzy reprezentujących w sumie 29 specjalizacji medycznych. 1 proc. ankietowanych odpowiedziało, że dokonało próby targnięcia się na własne życie. W poprzedniej edycji badania aż 22 proc. respondentów stwierdziło, że myślało o popełnieniu samobójstwa, a jeszcze wcześniejszej – 14 proc.

Źródło: Medscape