15 czerwca 2024

MZ do nauczycieli i rodziców: to nie jest eksperyment medyczny

Szczepienia stanowią najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie – pisze minister zdrowia Adam Niedzielski w liście do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród uczniów w wieku od 12. do 15. roku życia.

Adam Niedzielski. Foto: Krzysztof Maj/KPRM

„Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w której zasiada również przedstawiciel Polski” – czytamy w liście ministra zdrowia opublikowanym na stronie resortu w środę 18 sierpnia.

„Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym” – wskazuje minister Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia podkreśla, że szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności co inne produkty lecznicze.

„Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi” – napisał.

W liście ministra zdrowia czytamy, że wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemiczno-farmaceutycznych. Adam Niedzielski podkreślił, że wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwskazania oraz działania niepożądane, określają Charakterystyki Produktu Leczniczego dla poszczególnych szczepionek dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12. roku życia zostały dwa produkty: Comirnaty (firmy Pfizer/BioNTech) oraz Spikevax (firmy Moderna Biotech Spain, S.L.). „Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane” – podkreślił minister Adam Niedzielski.