19 czerwca 2024

Na Dolnym Śląsku powstał kodeks onkologiczny

14 grudnia została zainicjowana działalność Dolnośląskiego Konsorcjum na rzecz dostępności do leczenia onkologicznego na terenie województwa zrzeszającego jednostki ochrony zdrowia. jego misją jest wypracowanie modelowych rozwiązań w systemie opieki onkologicznej tak, aby pacjenci w jak najszerszym zakresie otrzymywali fachową wiedzę profilaktyczną oraz mieli równe szanse w dostępie do specjalistycznych badań i leczenia onkologicznego.

W ramach współpracy opracowany został kodeks onkologiczny. Dolnośląskie Konsorcjum na rzecz dostępności do leczenia onkologicznego na terenie województwa konsoliduje publiczne jednostki ochrony zdrowia, m.in.:

 • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu – Centrum Badawczo-Rozwojowe,
 • Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej.

– Wśród celów strategicznych Konsorcjum należy wymienić wzmacnianie współpracy i pomiędzy podmiotami ochrony zdrowia działającymi w sferze świadczenia usług zdrowotnych dla pacjentów, ułatwienie pacjentom dostępności do leczenia onkologicznego na terenie województwa, a także korelację działań Konsorcjum z potrzebami zdrowotnymi mieszkańców Województwa. Ponadto podmioty zrzeszone w ramach Konsorcjum stawiają sobie za cel zwiększanie świadomości pacjentów nt. profilaktyki i leczenia onkologicznego – mówi Adam Maciejczyk, jeden z liderów Konsorcjum, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi dla województwa dolnośląskiego w latach 2011-2013 nowotwory były drugą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców woj. dolnośląskiego. W 2012 r. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu przyjęło najwięcej pacjentów w stosunku do wszystkich pacjentów onkologicznych w województwie.

We wrocławskim ośrodku onkologicznym leczyli się mieszkańcy z nawet najbardziej oddalonych powiatów, tj. zgorzeleckiego, bolesławieckiego i kłodzkiego. Uwzględniając wyłącznie procesy demograficzne szacuje się, że w okresie 2016-2026 liczba nowych przypadków nowotworów złośliwych wzrośnie z poziomu 14,1 tys. do 16,5 tys. Dominującymi grupami nowotworów nadal będą nowotwory płuc, piersi, jelita grubego i gruczołu krokowego.

– W związku z rosnącą liczbą pacjentów onkologicznych konieczna jest koordynacja działań jednostek ochrony zdrowia, z którymi pacjent ma styczność na różnych etapach choroby – od diagnozy do leczenia. Konsorcjum jest odpowiedzią na zapewnienie bezpieczeństwa w procesie leczenia – mówi Marek Moszczyński, prezes Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED.

Aby sprostać wyznaniom w zakresie onkologii specjaliści w ochronie zdrowia opracowali punkty kodeksu onkologicznego. Kodeks określa kierunki i obowiązki jednostek ochrony zdrowia realizujących świadczenia na różnych poziomach: od profilaktyki, poprzez diagnostykę, do leczenia onkologicznego. Kodeks ma wprowadzić systemowe rozwiązania współpracy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej, ośrodków onkologicznych.

– Cieszę się, że środowisko lekarzy i ekspertów postanowiło połączyć siły w walce z nowotworami. Jednocześnie chciałabym bardzo podziękować, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy i dialogu jako partnerzy. Ze swojej strony możemy obiecać, że będziemy aktywnie wspierać działalność Konsorcjum, służyć opinią i konstruktywnymi wnioskami – mówi Magdalena Salamon, prezes Stowarzyszenia Amazonek „Femina, Fenix, Wrocław”.

Kodeks onkologiczny:

 1. Dostępność – wyrównanie szans pacjentów z całego województwa.
 2. Koordynacja działań na poszczególnych szczeblach służby ochrony zdrowia.
 3. Promocja zdrowego stylu życia – zmniejszanie ryzyka zachorowań.
 4. Profilaktyka – łatwiejszy dostęp do specjalistów.
 5. Diagnostyka – łatwiejszy dostęp do badań.
 6. Leczenie – poprawa ścieżki leczenia onkologicznego.
 7. Decentralizacja radioterapii.
 8. Rejonizacja chemioterapii.
 9. Centralizacja specjalistycznej chirurgii onkologicznej.
 10. Finansowanie świadczeń onkologicznych.

– Zarysowana działalność Konsorcjum będzie stanowić unikalne w skali kraju systemowe podejście do organizacji kompleksowej opieki onkologicznej, która zwiększy przede wszystkim dostępność pacjentów do leczenia onkologicznego, ale również efektywność w zarządzaniu procesem leczenia. Promocja zdrowego trybu życia dzisiaj będzie procentować na przestrzeni kolejnych 20-25 lat. To może odległa perspektywa, ale ktoś musi rozpocząć ten proces – mówi prof. Andrzej Fal, ekspert w zarządzaniu służbą ochrony zdrowia z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Konsorcjum zostało powołane z potrzeby stworzenia spójnej strategii rozwoju dolnośląskiej onkologii. W obliczu wyzwań demograficznych istotna jest konsolidacja wszystkich podmiotów, które uczestniczą w procesie leczenia onkologicznego. Dlatego do zadań Konsorcjum będzie należała m.in. promocja rozwiązań zmierzających do ułatwienia dostępu do leczenia onkologicznego, współpraca z uczelniami medycznymi na rzecz szerzenia poprawy edukacji w zakresie roli dostępności do leczenia a efektownością leczenia i stanem zdrowotnym społeczeństwa oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami pacjenckimi działającymi na terenie województwa.