17 kwietnia 2024

Na zjeździe Saksońskiej Izby Lekarskiej w Dreźnie

W dniach 16-17 czerwca 2023 roku, reprezentując Komisję Współpracy Międzynarodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, wraz z doktor Adrianną Pietraszkiewicz wzięliśmy udział w zjeździe Saksońskiej Izby Lekarskiej w Dreźnie.

Nasze uczestnictwo miało na celu wzmacnianie współpracy między naszymi regionami oraz wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania izb.

Podczas zjazdu miały miejsce wybory nowego prezesa Izby oraz członków zarządu. Złożyliśmy serdeczne gratulacje wszystkim wybranym osobom. Przekazaliśmy również wyrazy podziękowania za dotychczasową owocną współpracę między naszymi izbami, która naturalnie wygasła w czasie pandemii. Starsi działacze z pewnością pamiętają wyjazdy do Saksonii i wizyty naszych kolegów, kiedy to cały autobus lekarzy przekraczał granicę.

Sächsische Landesärztekammer może się pochwalić znacznej wielkości siedzibą i nowoczesną salą kongresową, na której doktor Adrianna Pietraszkiewicz przemawiała przed delegatami izby. W imieniu prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej we Wrocławiu Pawła Wróblewskiego odczytała ona list, w którym wyrażono nadzieję na kontynuację i umocnienie relacji między lekarzami z Dolnego Śląska a Saksonii. Było to ważne przesłanie, które miało na celu przywrócenie tradycji spotkań i współpracy między naszymi regionami.

Po oficjalnej części zjazdu wzięliśmy udział w części towarzyskiej. W trakcie licznych rozmów poruszaliśmy tematy różnic w funkcjonowaniu struktur izb lekarskich w naszych regionach. Szczególną uwagę poświęcaliśmy doświadczeniom i wyzwaniom związanym z emigracją ukraińskich lekarzy w związku z wojną na Ukrainie. Opowiadając o doświadczeniach współpracy z nimi, wzbogaciliśmy wiedzę naszych kolegów o perspektywę międzynarodową.

Niezwykle radosnym wydarzeniem, które podkreśliło naszą obecność na zjeździe, było zwycięstwo polskiej reprezentacji piłkarskiej w meczu z reprezentacją Niemiec, który odbył się tego samego dnia. To wydarzenie dodatkowo urozmaiciło atmosferę naszych rozmów i pozwoliło na nawiązanie jeszcze lepszej komunikacji między nami.

Podczas naszej obecności na zjeździe Saksońskiej Izby Lekarskiej w Dreźnie, mieliśmy również okazję nawiązać kontakty z Forum Młodych tejże izby. Cieszy nas fakt, że członkowie Forum wykazali zainteresowanie współpracą z Komisją Młodych Lekarzy we Wrocławiu. Koledzy wyrazili zainteresowanie działaniami naszej Komisji. Wspólnie omawialiśmy możliwości organizacji wspólnych projektów, szkoleń oraz spotkań, które mogą przyczynić się do wzajemnego wsparcia i rozwoju naszych zawodów.

Współpraca z innymi regionami i wymiana doświadczeń są kluczowe dla rozwoju i doskonalenia naszej zawodowej działalności. Dążymy do kontynuacji i umacniania tych relacji, mając na uwadze dobro pacjentów i medycyny jako całości.

Michał Głuszek