18 maja 2024

Nagrodzili pioniera kardiologii interwencyjnej

Jest autorem prawie 590 publikacji i 10 podręczników (m.in. „Diagnostyka hemodynamiczna serca”, „Wady serca”, „Kardiologia interwencyjna”, „Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca”) i wielu rozdziałów w podręcznikach akademickich.

Prof. Witold Rużyłło odebrał z rąk rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz dziekana prof. Pawła Włodarskiego tytuł doktora honoris causa WUM Prof. Witold Rużyłło, jeden z najwybitniejszych polskich kardiologów, odebrał tytuł doktora honoris causa WUM

Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie
Foto: Mariusz Tomczak

W czwartek prof. Witold Rużyłło – jeden z najwybitniejszych polskich kardiologów – odebrał z rąk rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. Pawła Włodarskiego tytuł doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest synem nestora polskich lekarzy, twórcy systemu kształcenia podyplomowego lekarzy, prof. Edwarda Rużyłło (1909-2009).

Prof. Witold Rużyłło jest wybitnym uczonym, wizjonerem rozwoju kardiologii, twórcą polskiej kardiologii interwencyjnej i pionierem nowoczesnych metod kardiologii interwencyjnej w naszym kraju. Wykonał, jako pierwszy w Polsce, zabiegi diagnostyczne: koronarografię i biopsję mięśnia sercowego oraz zabiegi kardiologii interwencyjnej: zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego i angioplastykę tętnicy wieńcowej. Przeprowadzał również pionierskie w Polsce zabiegi terapeutyczne wrodzonych i nabytych wad serca (1984-1987), zwieńczone wykonaniem pierwszego w Polsce przezskórnego wszczepienia zastawki płucnej w 2008 r.

Profesor wielu amerykańskich uczelni medycznych. Redaktor naczelny pisma „Postępy w Kardiologii Interwencyjnej”.

Z wnioskiem o uhonorowanie prof. Rużyłło tym wyróżnieniem wystąpił w 2016 roku do Rady I Wydziału Lekarskiego WUM prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski – kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Rada I Wydziału Lekarskiego nadała tytuł doktora honoris causa 12 października 2016 roku, zaś senat uczelni – 24 października 2016 r. Recenzentami postępowania o przyznanie prof. Witoldowi Rużyłło doktoratu honorowego byli: prof. Christian Hamm – wybitny niemiecki kardiolog, szef Kliniki Kardiologii Kerckhoff-Klinik w Bad Nauheim, były przewodniczący German Society of Cardilogy, prof. Marek Dąbrowski – kierownik Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki oraz prof. Michał Tendera – kierownik Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W swojej recenzji prof. Hamm podkreślił wysoką renomę naukową profesora, jego reputację w międzynarodowym środowisku medycznym oraz poważny wkład w rozwój światowej kardiologii.

Prof. Michał Tendera zaznaczył, że „prof. Rużyłło nie tylko posługuje się pełnym zakresem metod diagnostycznych i leczniczych metod inwazyjnych, ale praktycznie każdą z nich wprowadził jako pierwszy do praktyki klinicznej w Polsce. W odniesieniu do wielu znajduje się w awangardzie światowej. Dotyczy to koronarografii, plastyki i stentowania tętnic wieńcowych, a także zabiegów przezskórnych w koarktacji aorty, przetrwałym przewodzie tętniczym, zwężeniu zastawki mitralnej, aortalnej i płucnej, zwężeniu tętnic szyjnych, a także w ubytkach w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej”.

Uczelnia doceniła profesora za ogromny dorobek naukowy, zasługi dla postępu kardiologii, wprowadzenie kardiologii interwencyjnej w Polsce i współpracę naukową z WUM.

„Wizjonerskie działania Profesora promujące rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce stały się siłą stymulującą dynamiczny rozwój tej dziedziny kardiologii, która jest obecnie uważana za wzorowo zorganizowaną w skali europejskiej” – napisał z kolei prof. Marek Dąbrowski. Prof. Witold Rużyłłło w latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2004 roku został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, w latach 2007-2011 wchodził w skład prezydium PAN. Od 2015 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych PAN i członka prezydium PAN.