20 kwietnia 2024

Najlepsi lekarze specjaliści wyróżnieni

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz uczestniczył w uroczystości „Specjalista 2015”, podczas której 34 lekarzom wręczono listy gratulacyjne za najwyższe wyniki z egzaminu specjalizacyjnego w ubiegłym roku. Spotkanie miało miejsce 14 października w resorcie zdrowia.

Foto: MZ

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł wręczył listy gratulacyjne lekarzom, farmaceutom, diagnostom laboratoryjnym i osobom wykonującym inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Listy gratulacyjne otrzymali również kierownicy specjalizacji.

Najwięcej wyróżnień otrzymali lekarze. W tej grupie najwyższe wyniki z egzaminu otrzymały 34 osoby. Natomiast w grupie osób reprezentujących inne zawody medyczne – 18 osób, wśród farmaceutów – 11, a wśród diagnostów laboratoryjnych – 6.

Wyróżnienia przyznano specjalistom z następujących dziedzin: endokrynologia i diabetologia dziecięca, medycyna nuklearna, dermatologia i wenerologia, kardiologia dziecięca, medycyna rodzinna, hematologia, zdrowie publiczne, choroby wewnętrzne, otolaryngologia dziecięca, okulistyka, epidemiologia, medycyna morska i tropikalna, neurologia dziecięca, anestezjologia i intensywna terapia, transfuzjologia kliniczna oraz farmakologia kliniczna.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.