24 czerwca 2024

Największy zjazd przyszłych lekarzy

270 uczestników, reprezentujących każdy z 12 uniwersytetów medycznych w Polsce, wzięło udział w 32. Zgromadzeniu Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, które odbyło się w dniach 11-13 kwietnia 2014 roku w Gdańsku-Sobieszewie. Był to największy ogólnopolski zjazd studentów medycyny.

  

Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter. Odbyło się bowiem w 50. rocznicę jedynego ogólnoświatowego spotkania studentów medycyny organizowanego w Polsce, które miało miejsce w 1964 roku właśnie w Gdańsku.

– Aby uhonorować wydarzenia sprzed pół wieku, Zgromadzenie Delegatów odbyło się w klimacie międzynarodowym. W ten sposób uczestnicy mogli na własnej skórze poczuć atmosferę General Assembly – mówi Karolina Garnicka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 32. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland.

Gośćmi 32. Zgromadzenia Delegatów byli m.in. prorektor ds. nauki, prof. Tomasz Bączek, dziekan Wydziału Lekarskiego, dr hab. Maria Dudziak, prof. Wiesław Makarewicz, a także przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku: prezes dr Roman Budziński oraz dr Arkadiusz Szycman.

  

IFMSA to największa organizacja studencka na świecie, zrzeszająca ponad 2 mln studentów medycyny z ponad stu krajów. W Polsce Stowarzyszenie posiada 12 oddziałów, działających przy uczelniach medycznych. Co roku w ramach IFMSA-Poland praktyki wakacyjne i naukowe odbywa ok. 400 studentów.

– W zakresie działalności stowarzyszenia leży również podwyższanie poziomu edukacji studentów uczelni medycznych. W tym celu organizowane są kursy oraz konferencje, umożliwiające poszerzanie horyzontów i zdobywanie nowej wiedzy. Stowarzyszenie jest również jednym z największych organizatorów studenckich praktyk zagranicznych w Polsce – wyjaśnia Karolina Garnicka.

Organizatorem 32. Zgromadzenia Delegatów był gdański oddział IFMSA-Poland, zrzeszający studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Za przygotowanie wydarzenia odpowiadał Komitet Organizacyjny w składzie: Agnieszka Budka, Wiktoria Filipkowska, Karolina Garnicka, Karolina Górska, Maria Jastrzębska, Paulina Kalinowska, Rita Sharma i Tomasz Trojanowski.