18 maja 2024

Narodowy Instytut Onkologii i OIL. Współpraca samorządowo-naukowa

W połowie lutego zostało zawarte porozumienie pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie i Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie działalności dydaktycznej, rozwojowej, naukowej i badawczej oraz wspólnego działania na rzecz prewencji pierwotnej nowotworów.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Foto: Adrian Grycuk / CC BY. 3.0

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej warszawskiej izby wynika, że w ramach porozumienia przewidziano m.in. prowadzenie badań naukowych w zakresie prewencji chorób nowotworowych, współpracę i nawiązywanie kontaktów z osobami i organizacjami działającymi w obszarze onkologii i w dziedzinach pokrewnych czy doradztwo oraz konsultacje naukowe dotyczące ryzyka zachorowania, specyfiki objawowej oraz metod leczenia.

Zadeklarowano także wspólny udział w projektach organizowanych przez izbową komisję ds. lekarzy dentystów (w tym organizację konferencji i seminariów naukowych poświęconych tematyce prewencji pierwotnej nowotworów).