24 kwietnia 2024

Negatywny wpływ pandemii na onkologię dziecięcą

W czasopiśmie „The Lancet Child and Adolescent Health” opublikowano badanie przybliżające problem spowodowanego pandemią SARS-CoV-2 obniżenia jakości w pediatrycznej opiece onkologicznej.

Foto: pixabay.com

Przeanalizowano w nim ankiety wypełnione przez 311 pracowników służby zdrowia z 213 ośrodków onkologicznych z 79 krajów.

Ankiety najczęściej wypełniał hematolog-onkolog dziecięcy (70 proc.), ale odpowiedzi udzielili również lekarze innych specjalności oraz pielęgniarki. W przedstawionej analizie widać niekorzystny wpływ pandemii na jakość onkologii dziecięcej, szczególnie w krajach o niskich i średnich dochodach.

Zmiany obejmowały m. in. ograniczenie opieki chirurgicznej (153 ośrodków), niedobory preparatów krwiopochodnych (127 ośrodków), modyfikacje chemioterapii (121 ośrodków) oraz przerwy w radioterapii (43 spośród 155 placówek prowadzących radioterapię przed pandemią).

66% instytucji zgłosiło braki kadrowe, najczęściej w związku z infekcją SARS-CoV-2 lub kwarantanną wśród personelu, 8 proc. zgon z powodu COVID-19 wśród personelu, a 50% niewystarczającą dostępność środków ochrony osobistej. W 15 ośrodkach doszło do całkowitego zamknięcia dziecięcego oddziału hematologii i onkologii (mediana czasu zamknięcia wynosiła 10 dni). 41 placówek (19 proc.) zgłosiło zmniejszenie liczby dostępnych pediatrycznych łóżek onkologicznych.

Spadła również liczba nowo rozpoznanych nowotworów, a 5 ośrodków zaprzestało obserwacji przypadków podejrzeń dziecięcych nowotworów. Ponad jedna trzecia instytucji zgłosiła częstsze niepowodzenia w rozpoczęciu terapii lub opóźnienia w leczeniu o 4 tygodnie lub dłużej.

Źródło: www.thelancet.com/journals/lanchi