12 kwietnia 2024

Nie dorównujemy Europie w walce z rakiem

W Polsce stopniowo poprawia się wyleczalność nowotworów, ale jest to postęp nieznaczny. Na tle Europy, szczególnie wśród krajów zza naszej zachodniej granicy, wciąż wypadamy na tym polu marnie – taki obraz wyłania się z ogólnoświatowego badania CONCORD 2, którego wyniki przedstawił Narodowy Instytut Zdrowia Publiczny-Państwowy Zakład Higieny.

Dr hab. Magdalena Bielska-Lasota z NIZP-PZH przedstawia wyniki badań

Badanie pokazało, jak w poszczególnych krajach wyglądają statystyki 5-letnich przeżyć związanych z zachorowaniem na raka. Pod uwagę wzięto okres od 1995 r. do 2009 r. Generalnie, wyleczalność chorych na nowotwory złośliwe poprawia się, lecz korzystne zmiany nie są równomierne, przez co utrzymują się znaczne różnice między państwami

Postęp dokonuje się zbyt wolno

Co prawda w naszym kraju udało się poprawić wyleczalność nowotworów (np. u chorych na raka gruczołu krokowego, okrężnicy, piersi, białaczek u dorosłych), ale postęp ten jest na tyle niski, że w dalszym ciągu pod tym względem plasujemy się w ogonie Europy. Polska nadal znajduje się wśród krajów o najniższych wskaźnikach 5-letnich przeżyć chorych na raka żołądka, okrężnicy i odbytnicy, piersi, szyjki macicy, jajnika i gruczołu krokowego.

Na końcu stawki

Na przykład w przypadku raka żołądka nasz wskaźnik 5-letnich przeżyć wynosi 18,6 proc., a w Belgii, Austrii, Portugalii, czy Włoszech – ponad 30 proc. Rak odbytnicy w Islandii pokona 76,5 proc. chorych, a u nas – ledwie 46,9 proc. Pocieszające jest to, że mamy też kilka pozytywnych przykładów. Jesteśmy w połowie europejskiej stawki, jeśli chodzi o skuteczne leczenie białaczki u dorosłych oraz raka płuca.

Błędy w profilaktyce

Czemu Polak ma gorsze szanse na pokonanie nowotworu niż Belg, Holender, Niemiec, Norweg czy chociażby Islandczyk? Jak informują eksperci z NIZP-PZH, jednym z głównych powodów jest mała skuteczność populacyjnych programów profilaktycznych oraz zła dostępność do diagnostyki i leczenia.

Informacja o badaniu

CONCORD jest badaniem populacyjnym, tzn. obejmuje wszystkich chorych, którzy zamieszkują ściśle zdefiniowany obszar administracyjny, dzięki czemu wyeliminowano błąd selekcji. Wyniki opublikowano w „Lancet Oncology”.