18 lipca 2024

Nie ma decyzyjności. Szpitale powiatowe nie wiedzą co dalej

Fiasko rozmów – w taki sposób Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) podsumowuje spotkanie z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Fot. shuterstock.com

OZPSP twierdzi, że przedstawiciele strony rządowej nie przedstawili nowych propozycji, wskazując na brak środków.

– Nie doszliśmy do żadnego konkretnego porozumienia. Nie przedstawiono sensownych propozycji w odpowiedzi na nasze postulaty. Nie ma decyzyjności, mamy okres przejściowy, a obecne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ewentualne decyzje zrzuca na przyszły rząd. Nie mamy na to czasu – mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP.

„Zostaliśmy poinformowani, że w planie jest przesunięcie do budżetu NFZ 400 mln zł, które zostaną przekazane z Ministerstwa Zdrowia (z budżetu niewykorzystanych środków na inwestycje). Nie wiemy jednak w jaki dokładnie sposób i na co zostaną one przeznaczone. Ponadto zaproponowano zmianę wzoru obliczenia ryczałtu na I kwartał 2024 r.” – poinformował związek w komunikacie przesłanym redakcji „Gazety Lekarskiej”.

Rozmowy odbyły się we wtorek 7 listopada 2023 r. i dotyczyły takich zagadnień jak:

  • zapłata za wszystkie nadwykonania (w zakresach limitowanych i nielimitowanych);
  • uregulowania spłaty 1/12;
  • odrobienie i wykonanie świadczeń w zakresie ryczałtu za 2022 r.;
  • zapłata za wykonane świadczenia ponad wartość umowy ryczałtowej w 2023 r.;
  • zmiana wycen i poprawa rentowności;
  • nowe zapisy dotyczące nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Te ostatnie są kością niezgody m.in. z uwagi na obowiązek zatrudnienia dodatkowego specjalisty oraz wykonywania szerokiego zakresu badań i innych świadczeń. Szpitale, zwłaszcza te mniejsze, podkreślają, że jest to niemożliwe do realizacji z powodu braków kadrowych.

„Za tą decyzją nie idą żadne dodatkowe środki. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii, będziemy rekomendować dyrektorom szpitali wypowiedzenie umów” – poinformował OZPSP w komunikacie.