19 lipca 2024

Nie ma strategii testowania i zaleceń ws. przyjmowania pacjentów

Czy Ministerstwo Zdrowia opracowało już strategię testowania na obecność wirusa SARC-CoV-2? Kiedy zostanie przedstawiona do zaopiniowania samorządowi lekarskiemu?

Foto: pixabay.com

Czy resort zdrowia opracował zalecenia dotyczące przyjmowania pacjentów w ramach planowego leczenia i kiedy zostaną one publicznie ogłoszone?

Z takimi pytaniami prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

„W piśmie Prezes NRL podkreśla, że zwlekanie z rozstrzygnięciem tak ważnych zagadnień dla funkcjonowania placówek medycznych w dobie epidemii koronawirusa jest zupełnie niezrozumiałe” – informuje NIL w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

W czasie spotkania roboczego przedstawicieli Prezydium NRL z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia, które odbyło się dwa tygodnie temu (relacjonowaliśmy je TUTAJ), zapewniono, że prace nad strategią testowania niedługo zostaną zakończone i przekazane samorządowi lekarskiemu do zaopiniowania. „Traktując poważnie zarówno Partnera spotkania, jak i jego deklaracje oczekiwano, że strategia testowania zostanie opracowana niezwłocznie, czyli najdalej kilka dni po spotkaniu” – informuje NIL, dodając, że żaden dokument dotyczący strategii wykonywania testów na obecność koronawirusa nie trafił do samorządu lekarskiego. Jak podkreśla prezes NRL, kwestia finansowania testów na obecność koronawirusa jest kluczowa dla przyjęć planowych, szczególnie w lecznictwie szpitalnym.

Prawie miesiąc temu, 11 maja, Prezydium NRL przyjęło i przekazało ministrowi zdrowia apel o wydanie zaleceń dotyczących przyjmowania pacjentów w ramach planowanego leczenia. Wyrażono w nim przekonanie, że każdy pacjent przyjmowany do planowej procedury leczniczej powinien mieć nie wcześniej niż 24 godziny przed planową hospitalizacją pobrany i oceniony wymaz jamy nosowej lub gardła w kierunku SARC-CoV-2 (badanie metodą RT-PCR). Zdaniem NIL koszty wykonania badań na obecność wirusa przed skorzystaniem przez pacjenta z planowego leczenia powinny być objęte dodatkowym finansowaniem przez publicznego płatnika, i nie mogą być przerzucane na barki podmiotów leczniczych.

„W piśmie Prezes NRL zaznaczył, że wydanie przez Ministerstwo zaleceń to nie tylko kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, ale bezpieczeństwa prawnego placówek medycznych, które powinny mieć określone wytyczne co do sposobu przywracania swojej planowej działalności” – informuje NIL. Jak podkreśla prezes Andrzej Matyja, pomimo kolejnego etapu „odmrażania” poszczególnych sektorów gospodarki, nadal w Polsce jest stały, dość wysoki, poziom nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, dlatego nie można twierdzić, że wydanie zaleceń dotyczących planowego leczenia pacjentów w czasie epidemii jest zbędne.