12 lipca 2024

Nie milkną dyskusje o wynagrodzeniach

Nie milknie dyskusja o wzroście wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wiele dyskusji, także w środowisku lekarskim, wywołuje niedawne rozporządzenie prezydenta, które kontrasygnował premier.

Foto: pixabay.com

Po wejściu w życie zmian szef rządu oraz marszałkowie Sejmu i Senatu mają zarabiać ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie po 12 tys. złotych. Wzrosną również wynagrodzenia m.in. członków rządu, wojewodów czy rzecznika praw obywatelskich.

Jak informuje NIL, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystosował jednobrzmiące wnioski do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego o udostępnienie informacji o prognozowanym-przewidywanym całkowitym koszcie wzrostu wynagrodzeń wynikającym z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1394) przypadającym na ten i przyszły rok.