15 czerwca 2024

Nie tylko fluor

Wydaje się, że wprowadzenie do profilaktyki stomatologicznej innych związków niż fluor, chlorheksydyna, triklosan, jest potrzebne, a znajomość ich jest istotna zarówno z punktu widzenia badań eksperymentalnych, jak i klinicznych.

Foto: pixabay.com

Niewątpliwie ważną cegiełką w uzyskaniu nowych wyników badań był międzynarodowy projekt prowadzony pod kierownictwem polskich naukowców: dr hab. Elżbiety Paszyńskiej prof. UMP z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z zespołem (dr Justyna Otulakowska, dr Maria Gawriołek, dr Szymon Rzątowski, dr Amadeusz Hernik) oraz dr hab. Małgorzaty Pawińskiej z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zespołem (prof. dr hab. Grażyna Marczuk-Kolada, dr hab. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, dr Inga Kamińska, dr Katarzyna Sokołowska).

– W tym wieloośrodkowym programie badań klinicznych, przeprowadzonym łącznie u ponad 200 dzieci w wieku 3-6 lat, porównano potencjał remineralizacyjny hydroksyapatytów i aminofluorków w pastach do zębów stosowanych do codziennej higieny jamy ustnej. Po roku regularnej obserwacji okazało się, że hydroksyapatyty są tak samo skuteczne w zapobieganiu początkowych zmian próchnicowych, jak te z fluorowaną kontrolą – informuje dr hab. Elżbieta Paszyńska.

Badacze doszli do wniosku, że regularne stosowanie hydroksyapatytów jako aktywnego składnika past do zębów powinno być uwzględniane w ochronie zębów przed rozwojem próchnicy zębów. Wyniki i wnioski z opisanych obserwacji klinicznych „Hydroxyapatite toothpaste in preventing caries lesions in children: a 1-Year RCT” zostały przedstawione na światowym kongresie badań naukowych dla stomatologii IADR 2022 w Chengdou (Chiny) podczas sesji plenarnej „Caries prevention”.

– Kontynuacją dociekań naukowych jest także współautorstwo w dwóch publikacjach na temat skuteczności hydroksyapatytów w remineralizacji zębów u dzieci – dodaje badaczka. Projekt oceny klinicznej hydroksyapatów w ochronie przeciwpróchnicowej otrzymał status „Health Canada”, dający większą dostępność w Ameryce Północnej produktów zawierających ten minerał, ale też możliwość upowszechnienia wyników badań.

Więcej o badaniach w listopadowym numerze biuletynu Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.