22 kwietnia 2024

Nie tylko szkolenia. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL

Doskonalenie zawodowe to jeden z obowiązków lekarza, który przez całe swoje życie pogłębia wiedzę medyczną, szlifuje umiejętności praktyczne i kompetencje miękkie, a także konfrontuje się z najnowszymi w świecie trendami w medycynie – pisze Lucyna Krysiak.

Foto: pixabay.com

Obecna rzeczywistość wymusza na nim także znajomość prawa, ekonomii i innych zagadnień niezwiązanych bezpośrednio z medycyną. Za pośrednictwem Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej samorząd lekarski pomaga realizować te cele.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów powołano 19 września 2008 r. uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej. Był on odpowiedzią na sygnalizowaną przez lekarzy potrzebę podnoszenia swoich umiejętności zawodowych.

To był czas, kiedy dostęp do wiedzy za pośrednictwem internetu nie był tak powszechny jak obecnie. ODZ wspierał więc członków izb lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego oraz rozpowszechniania wytycznych postępowania medycznego opierających się na aktualnej wiedzy medycznej i zasadach evidence based medicine.

Początki działalności ODZ nie były łatwe. Trzeba było stworzyć od podstaw jego strukturę organizacyjną, a także – co oczywiste – wytyczyć kierunki działań i pozyskać wykładowców. Ośrodkiem kierował wówczas prof. Romuald Krajewski, wiceprezes NRL V i VI kadencji. To był czas, kiedy skupiano się na działalności szkoleniowej stricte medycznej, gdyż wśród lekarzy panował głód wiedzy związanej bezpośrednio z wykonywanym przez nich zawodem. Oprócz tego ośrodek organizował także kursy w ramach realizowanych projektów unijnych.

Zmieniająca się rzeczywistość

Od 2020 r. obowiązki kierownika ODZ przejął Artur Drobniak, obecnie wiceprezes NRL. W tym czasie zakres i tematyka szkoleń zaczęły się zmieniać. Pandemia COVID-19 i związane z nią zagrożenia, ograniczenia i wyzwania, a także wprowadzenie nowego systemu podatkowego „Polski Ład” oraz uregulowań prawnych dotyczących nowych zasad funkcjonowania szpitali i innych podmiotów, w tym prywatnych praktyk, jak również zasad kontraktowania usług medycznych przez NFZ, zrodziły potrzebę wspierania lekarzy w radzeniu sobie z tymi problemami.

Z powodu pandemii zaczęto organizować kursy głównie w formule online, a oferta szkoleń zaczęła obejmować np. zakres prawnych i praktycznych uwarunkowań funkcjonowania telemedycyny, zarządzania kryzysowego w szpitalu, klinice, na oddziale czy w prywatnym gabinecie. Szkolący się zdobywali wiedzę z zakresu m.in. szybkiego podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych, a także radzenia sobie ze stresem własnym i zespołu.

Zorganizowano także cykl szkoleń z dr. Pawłem Grzesiowskim, ekspertem NRL ds. walki z COVID-19, na temat sytuacji epidemicznej oraz aspektów klinicznych pracy z chorymi na COVID-19 i bezpieczeństwem personelu medycznego. Kursy te prowadzone w 2020 r. cieszyły się ogromną popularnością, uczestniczyło w nich ponad 560 osób. Działalność Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL wciąż ewoluuje i jej kierunki są wytyczane przez zmieniającą się rzeczywistość.

Nowa siedziba, nowe wyzwania

W środowisku medycznym o działalności ośrodka w czasie pandemii stało się głośno. W konkursie „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”, ODZ NIL uzyskał wyróżnienie w kategorii „Lider Roku 2021 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa”. To jeszcze bardziej zachęca do dalszego rozwoju. Ma temu pomóc otwarcie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego ODZ NIL i przeprowadzka do nowej siedziby.

Będzie przestronniej, zostaną też stworzone warunki, by realizować większą liczbę szkoleń specjalistycznych, dla większej liczby uczestników. Jeszcze w tym roku zostaną podjęte nowe inicjatywy w tym zakresie, m.in. nawiązanie współpracy z lekarskimi towarzystwami naukowymi. Poza prowadzeniem bezpłatnych szkoleń dla lekarzy, ODZ ma także za zadanie zbieranie i opiniowanie wniosków o dotacje do doskonalenia zawodowego organizowanego przez okręgowe izby lekarskie.

Ośrodek przejął bowiem zadania dwóch innych ośrodków, które decyzją NRL zaprzestały działalności. Są to: Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji oraz Ośrodek ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej. W 2021 r. ODZ przeszkolił ponad 10 tys. uczestników – lekarzy i lekarzy dentystów, a w 2022 r. ich liczba – jak spodziewają się organizatorzy – jeszcze wzrośnie.

Lucyna Krysiak