3 marca 2024

Niedoborom leków można zapobiec. Czy Komisja Europejska zmieni przepisy?

Polska branża farmaceutyczna oraz organizacje zrzeszające krajowych producentów leków popierają kierunkowe stanowisko polskiego rządu dotyczące przygotowywanej przez Komisję Europejską reformy prawodawstwa farmaceutycznego.

Foto: pixabay.com

W polskim stanowisku podkreśla się konieczność wprowadzenia zachęt do zwiększania produkcji leków w Europie oraz przedstawia zagrożenia związane z wydłużaniem monopolu leków, które wpływają na ograniczenie szerokiego dostępu do farmakoterapii.

„Posiadanie silnego sektora przemysłowego buduje niezależność strategiczną, co przekłada się bezpośrednio zarówno na bezpieczeństwo ekonomiczne, jak i jest kluczem do zwiększenia konkurencyjności firm na rynku globalnym” – czytamy w kierunkowym stanowisku Polski.

Pomysły są, przepisów brak

Polscy producenci leków zwracają uwagę, że Komisja Europejska ma ambicje, by przywrócić produkcję leków i ich składników do Europy, ale nie zaproponowała żadnych przepisów, które by temu służyły.

–  Projekt nie przewiduje wprowadzenia prawnego i finansowego mechanizmu odbudowy bezpieczeństwa lekowego Europy, czyli przywrócenia produkcji leków i ich składników. Trzeba wezwać Komisję Europejską do pilnego opracowania aktu legislacyjnego realizującego postanowienia strategii farmaceutycznej i dokumentów strategicznych UE – apeluje Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. 

– Firmy europejskie konkurują na globalnym rynku nie tylko z producentami azjatyckimi, ale i z firmami z USA czy Japonii. Dlatego prawodawstwo unijne powinno stwarzać warunki rozwoju produkcji leków w Europie i zachęcać do lokowania inwestycji na obszarze UE – dodaje Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Krajowych Producentów Leków.

Monopol nie służy pacjentom

Komisja Europejska zapowiada przedłużenie monopolu leków jako zachętę do ich opracowywania. Krytykują to Krajowi Producenci Leków – w ich ocenie nie należy wydłużać okresu monopolu, bo to nie służy pacjentom, ponieważ osłabia konkurencję na rynku i hamuje rozwój branży.

– Komisja mówi o skróceniu okresów wyłączności leków, ale zaproponowane przepisy de facto otwierają cały wachlarz możliwości ich przedłużania. Każdy dzień opóźnienie konkurencji to wielomilionowe starty dla budżetów ochrony zdrowia – ostrzega Grzegorz Rychwalski.

Źródło: KPL