19 maja 2024

Nielimitowane świadczenia dla dzieci i młodzieży

W związku z przedstawionym do konsultacji publicznych projektem zmian w Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Prezydium NRL podjęło 22 stycznia stanowisko opiniujące ten projekt.

Foto: pixabay.com

W dokumencie tym zwrócono uwagę m.in., że proponowane zapisy są niedostosowane do warunków wykonywania kontraktu ogólnostomatologicznego.

Kwota zobowiązania o wartość nadwyżki świadczeń „dziecięcych” ma wzrastać ponad limit „dziecięcy”, a przecież w kontrakcie ogólnostomatologicznym nie ma określanego limitu świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży. W ustawie o Funduszu Medycznym z 7 października 2020 r. zapisano, że świadczenia udzielane osobom poniżej 18 r.ż. są nielimitowane.

– Prezentowane Stanowisko Prezydium NRL podkreśla wyraźnie, że trudne do wyobrażenia byłoby w szczególności oczekiwanie zmian w harmonogramach poradni stomatologicznych. Z całą pewnością za tym przepisem winno iść niezwłoczne podniesienie nakładów na opiekę stomatologiczną. W przeciwnym wypadku intencja wyrażona w ustawie o Funduszu Medycznym pozostanie pustą deklaracją – podkreśla Andrzej Cisło, wiceprezes NRL.