21 maja 2024

#Niezapominaj. Lekarze klaszczą w ręce z goryczą (wideo)

Bijmy „brawo” politykom – z takim przesłaniem warszawscy lekarze zorganizowali konferencję prasową, aby przypominać o konieczności przeprowadzenia gruntownej reformy ochrony zdrowia.

Foto: materiały prasowe OIL w Warszawie

– Pacjenci są zapomniani przez system, a lekarze zostali sprowadzeni do roli zderzaków – powiedział w środę prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski w czasie konferencji prasowej zorganizowanej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie.

– Czas i miejsce spotkania nie są przypadkowe. Tutaj miał miejsce protest rezydentów. Wtedy pojawiły się postulaty zmian systemu, które zostały zaakceptowane, ale nierealizowane – podkreślił rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong, który wraz z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie uczestniczył w konferencji.

Ironicznym przekazem lekarze przypominają o konieczności wprowadzenia pilnych zmian w systemie. Jak podkreślają, najważniejszym postulatem, a tym zdaniem samym jednym z podstawowych kroków do poprawienia sytuacji pacjentów, jest znaczne zwiększanie nakładów finansowych na ochronę zdrowia.

– Pacjentów nie interesuje, kto jest ministrem zdrowia, ani jakie są nowe przepisy, lecz czy otrzymają pomoc. Oczekujemy, że politycy na poważnie zajmą się ochroną zdrowia – powiedział wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dr Jarosław Biliński. Jak dodał, w dobie pandemii wielu pacjentów unika wizyt w placówkach ochrony zdrowia w obawie o zdrowie, bo system nie jest dostatecznie przygotowany do niesienia im pomocy.

Do wyrażenia poparcia dla idei przeprowadzenia pilnych zmian lekarze zachęcają poprzez udostępnianie filmu, który znajduje się na stronie internetowej www.niezapominaj.com i w serwisie Youtube. W spocie przygotowanym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie w ramach akcji #Niezapominaj, lekarze klaszczą politykom, tak jak przed kilkoma miesiącami oklaskiwali ich politycy, ale intencje mają zupełnie inne.

W brawach medyków jest gorycz, bo – jak podkreślają – ich postulaty są ignorowane, a nadejście pandemii nie skłoniło decydentów do podjęcia odważnych działań. – To gorzkie brawa, one mają zmobilizować polityków do realnych zmian. Jeśli nie teraz, to kiedy? – pytał retorycznie prezes Łukasz Jankowski. – Ostatnie pół roku epidemii zostało przespane – podkreślił dr Jarosław Biliński.