24 maja 2024

Niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty?

Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowano ważny komunikat ws. realizacji e-recept w sytuacji niezgodności danych zawartych w jej warstwie graficznej i technicznej.

Foto: pixabay.com

Wynika z niego, że niezgodność danych zawartych w warstwie graficznej e-recepty z danymi zawartymi w jej warstwie technicznej –  przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych wymaganych przepisami elementów – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty.

W sytuacji niezgodności pomiędzy ww. danymi można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego, co wynika z danych wskazanych w części technicznej e-recepty.

Przypadki, w których można wystawiać recepty w postaci papierowej, przypominamy TUTAJ.