18 lipca 2024

Nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia papierosów

Na portalu internetowym „Medscape” opublikowano artykuł dotyczący korzyści wynikających z zaprzestania palenia papierosów przez chorych otrzymujących leczenie onkologicznie.

Foto: pixabay.com

W artykule podkreślono, że chorzy, którzy zaprzestali palenia papierosów mają lepsze wyniki leczenia onkologicznego, szybciej wracają do zdrowia po leczeniu operacyjnym, odczuwają mniej działań niepożądanych leczenia, a w przyszłości mają mniejsze ryzyko rozwoju kolejnego nowotworu.

Autorzy artykułu podkreślają, że rozpoznanie choroby nowotworowej może być punktem zwrotnym w życiu i stanowić bodziec do zaprzestania palenia papierosów. Rolą lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz onkologów jest uświadomienie korzyści płynących z zaprzestania palenia papierosów niezależnie od stadium zaawansowania nowotworu oraz skierowanie chorego do poradni antynikotynowej gdzie uzyska profesjonalną pomoc w walce z nałogiem.