18 lipca 2024

NIL IN. Systemowa energia

Czerwiec to intensywny miesiąc, który ma nas doprowadzić do spokojniejszego okresu wakacji. Tak też jest w przypadku kolejnego odcinka kawy z innowatorami, a w tym przypadku z innowatorką – pisze Jakub Chwiećko, lider Grupy ds. Start-upów NIL IN.

Foto: arch. prywatne

Z Ligią Kornowską, z którą znam się całkiem dobrze już od kilku lat, spotykamy się podczas trzeciej konferencji „AI & MEDTECH CEE”. Wydarzenie jak zwykle przyciąga mnóstwo gości, również z zagranicy, wykładowcy to m.in. przedstawiciele ambasady Wielkiej Brytanii, Izraela, Chorwacji, Słowacji, brytyjskiego NHS czy też jednego z największych centrów rozwoju innowacji – izraelskiego Sheba Medical Center.

Podczas konferencji Ligia prezentuje również najnowszy, 4. raport dotyczący branży start-upów medycznych w Polsce (Top Disruptors in HealthCare). Raport już od kilku lat zbiera najważniejsze trendy w sektorze polskich innowacji, zarówno w branży Med-Tech, Digital Health, jak i BioTech. Ligia jest także dyrektorem zarządzającym w Polskiej Federacji Szpitali, a także panią prezes w Fundacji Podaruj Dane, nie wspominając o byciu prezeską start-upu Data Lake oraz Liderką Koalicji AI w Zdrowiu, która rok temu przedstawiła „Białą Księgę AI w praktyce klinicznej”, jeden z pierwszych tego typu dokumentów w Europie.

Podczas konferencji umawiamy się z Ligią na „spokojniejszy” termin na rozmowę. Tym czasem okazuje się jej wyjazd do Izraela, gdzie m.in. bierze udział w panelu dyskusyjnym „Efekty zdrowotne – wypełniając lukę między dzisiejszymi przełomowymi technologiami a potrzebami organizacyjnymi”. Nasza kawa z innowatorką przybiera więc tym razem wirtualny, międzynarodowy charakter.

Podczas rozmowy Ligia jak zwykle jest zrelaksowana i pewna siebie. Opowiada o wrażeniach z pobytu na konferencji w Kraju Start-upów, którym niewątpliwie jest Izrael. W rozmowie przywołuje przedstawiany przykład na wykorzystanie danych w Izraelu. Ucyfrowienie danych, które sięgają aż lat 50., wykorzystano w pandemii do predykcyjnych akcji profilaktycznych. Potencjalnie narażeni obywatele byli informowani o zagrożeniu epidemiologicznym z uwagi na ich stan zdrowia oraz możliwość ekspozycji na COVID-19 w ich okolicy.

Pomimo pasjonującej rozmowy staram się wrócić nieco do początków pasji i zainteresowania Ligii innowacjami. Wspomina, że już idąc na studia medyczne, chciała łączyć ze sobą biznes i medycynę. Szybko zaangażowała się w działalność kół naukowych i organizacji studenckich. Nawiązała również współpracę z Polską Federacją Szpitali, która trwa do teraz, oraz założyła stowarzyszenie Młodzi Menedżerowie Medycyny (MMM). To właśnie w ramach MMM, jak podaje, zaczęły rodzić się nowe przyjaźnie i współprace, które rozwijały się w oparciu o innowacje medyczne.

Podczas interdyscyplinarnych spotkań młodzi medycy wymieniali się doświadczeniami z przedstawicielami technologii oraz biznesu. To, co początkowo było „fajnymi”, niezobowiązującymi działaniami, szybko zaczęło zmieniać się w realne projekty na styku różnych światów. Jak sama podaje, networking, czyli poznawanie nowych osób, szczególnie z różnych dziedzin nauki i życia, przynosiło najwięcej nauki i inspiracji.

Na koniec pytam o najbliższy jej obecnie sercu projekt, w którym bierze udział. Z uwagi na ich mnogość, sam jestem ciekaw, jakiego wyboru dokona. Zgodnie z moimi przewidywaniami wspomina o Fundacji Podaruj Dane. Projekcie, który zrodził się w jej głowie dobrych kilka lat temu. Dostrzegając potencjał w danych medycznych, blokadę, jaką jest ich brak przy rozwoju innowacji, a także potrzebę zadbania o prywatność pacjentów oraz biorąc pod uwagę ich preferencje co do wykorzystania tych danych, poszła drogą „crowd-sourcingu” danych, które mógł te wszystkie wyzwania pogodzić.

Jak sama podkreśla, najważniejszy w tym przypadku jest pacjent, który w pełni decyduje o swoich danych personalnych, a ewentualne udostępnienie informacji stronie, która buduje innowacje, odbywa się w zanonimizowany i bezpieczny sposób. Dotychczasowy odbiór tej idei jest bardzo pozytywny, a jak sama podkreśla, lekarze sami zapraszają ją do przedstawienia Fundacji w ich szpitalach i oddziałach, doskonale rozumiejąc potrzebę budowania dużych baz danych w celach naukowych, a także rozwojowych.

Jestem pewien, że z Ligią Kornowską, innowatorką, spotkamy się na kawie jeszcze nie raz!

Jakub Chwiećko, lider Grupy ds. Start-upów NIL IN