24 kwietnia 2024

NIL organizuje kursy online dla lekarzy i lekarzy dentystów

Z uwagi na brak możliwości organizowania szkoleń stacjonarnych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL przygotował dla lekarzy i lekarzy dentystów ofertę kursów online.

Foto: pixabay.com

Tematy kursów:

  • Kryzys, czyli napięcia i trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem. Jak sobie radzić?
  • Zarządzanie kryzysowe w prywatnym gabinecie i klinice – instrukcja krok po kroku.
  • Szef na czas kryzysu – wskazówki dla kierowników kliniki, oddziału, ordynatorów i osób zarządzających
  • Mobilizowanie zespołu medycznego w sytuacji kryzysowej
  • Szybkie podejmowanie i komunikowanie decyzji w sytuacjach problemowych
  • Radzenie sobie ze stresem oraz stabilizowanie emocji własnych i zespołu
  • Zarządzanie komunikacją z pacjentem w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Zarządzanie komunikacją ze współpracownikami w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • Zarządzanie komunikacją z mediami i innymi interesariuszami w sytuacjach nagłych i kryzysowych dla lekarzy i lekarzy dentystów

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia.