13 czerwca 2024

NIL: Premier nie znał skutków finansowych podwyżek dla polityków

Czy premier Mateusz Morawiecki, dokonując kontrasygnaty rozporządzenia prezydenta dotyczącego zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, nie znał jego skutków finansowych?

Premier M. Morawiecki. Foto: Krystian Maj/KPRM

Niedawno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wystosował wnioski do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego o udostępnienie informacji o prognozowanym-przewidywanym całkowitym koszcie wzrostu wynagrodzeń wynikającym z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1394) przypadającym na ten i przyszły rok.

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska na swojej stronie internetowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odniosła się do wniosku prezesa NRL o udostępnienie informacji publicznej dotyczącego kosztu podwyżek dla polityków.

„Odpowiedź jest zdumiewająca. Wynika z niej, że dokonując kontrasygnaty rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, Premier RP nie znał jego skutków finansowych. W odpowiedzi czytamy, że Kancelaria nie dysponuje wyliczeniami przewidywanego całkowitego kosztu wzrostu wynagrodzeń wynikającego z ww. rozporządzenia i sugeruje zwrócenie się z pytaniami w tej sprawie do Ministerstwa Finansów” – informuje NIL.

„Sytuacja jest kuriozalna. Dokonując kontrasygnaty nie oceniono skutków finansowych podwyżek dla polityków” – ocenia Naczelna Izba Lekarska na swojej stronie internetowej, dodając, że przy niedawnej zmianie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oszacowano całkowity koszt zmian wynagrodzeń dla medyków. Wówczas „argumentowano, że budżetu państwa nie stać na więcej” – wskazuje samorząd lekarski.