13 czerwca 2024

NIL: profesjonalizacja pionu odpowiedzialności zawodowej

– Chcemy profesjonalizacji pionu odpowiedzialności zawodowej – mówi prezes NRL Łukasz Jankowski. Chodzi o to, by działający w nim lekarze mogli jeszcze bardziej angażować się w sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Foto: shutterstock.com

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, podczas ostatniego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Naczelnego Sądu Lekarskiego i zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz wysokości ich wynagrodzeń.

– Chcemy profesjonalizacji pionu odpowiedzialności zawodowej, by działający tam lekarze mogli jeszcze pełniej angażować się w sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

Ł. Jankowski: Wsłuchujemy się w głos środowiska

– Wsłuchujemy się w głos środowiska. Dostrzegamy problem. Robimy to po to, by osoby były przygotowane, a gdy sprawują funkcje, by poświeciły się temu adekwatnie do rangi powierzonego zadania. Wiem, że podejmujemy się realizacji trudnego zadania: reformy wewnętrznej pionu odpowiedzialności zawodowej, ale środowisko oczekuje większej sprawności w tym obszarze – dodaje prezes NRL.

– Wspólnie z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej, Zbigniewem Kuzyszynem, wystąpiliśmy do Naczelnej Rady Lekarskiej o zaktualizowanie stawek wynagrodzeń za pracę lekarzy pełniących funkcję sędziów Naczelnego Sądu Lekarskiego, a także zastępców NROZ. Do tej pory te wynagrodzenia były właściwie symboliczne i nawet w części nie pokrywały strat poniesionych z tytułu utraconych przez lekarzy zarobków – informuje przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Jacek Miarka.

Jak podkreśla przewodniczący NSL, sędziowie i rzecznicy w pionie odpowiedzialności lekarskiej są specjalistami z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, którzy poświęcają swój czas kosztem życia zawodowego i rodzinnego. Dzięki nim organy odpowiedzialności zawodowej mogą w ogóle funkcjonować i procedować na najwyższym poziomie.

J. Miarka: Częściowa rekompensata utraconych zarobków

W ostatni piątek Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę, która określa nową wysokość stawek wynagrodzenia w formie zryczałtowanej i godzinowej. – Nie są to stawki przesadzone, ale stanowią jednocześnie przynajmniej częściową rekompensatę utraconych zarobków za pracę społeczną dla izby lekarskiej – komentuje przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego.

– Jest coraz mniej chętnych do angażowania się zarówno w prace w sądzie lekarskim, jak i w pionie rzecznika odpowiedzialności zawodowej, ponieważ lekarze podejmujący tę działalność poddawani są niejednokrotnie niesamowitym naciskom, a czasem są wręcz piętnowani. Trzeba mieć dużą odporność psychiczną, żeby temu wszystkiemu podołać. Bardzo się cieszę, że właściwie jednogłośnie, przy dwóch głosach wstrzymujących się, Naczelna Rada Lekarska zaakceptowała dzisiaj nasz wniosek – mówi Jacek Miarka.