24 czerwca 2024

NIL tworzy wspólny front w trosce o jakość kształcenia

W związku z powstawaniem kolejnych wydziałów lekarskich w Europie, musimy aktywnie zabiegać o jakość kształcenia na forum międzynarodowym – uważa prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski.

Foto: nil.org.pl

Prezes NRL Łukasz Jankowski i kierownik Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL Wojciech Domka wzięli udział w 127. Wyborczym Zjeździe Niemieckiej Naczelnej Izby Lekarskiej, który odbył się w dniach 15-18 maja.

Była to okazja do spotkania nie tylko z lekarzami zza naszej zachodniej granicy, ale również wielu innych krajów. W zjeździe wzięły udział delegacje z kilkunastu krajów Europy, a także z Izraela – poinformowano w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej NIL.

W trakcie zjazdu odbyły się robocze konferencje z udziałem przedstawicieli takich organizacji jak Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy (ZEVA), Europejskie Forum Stowarzyszeń Medycznych (EFMA) i Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME).

ZEVA – główny punkt programu

– Dzięki naszym rozmowom temat jakości kształcenia będzie stanowił główny punkt programu Sympozjum Izb Lekarskich Państw Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się we wrześniu – mówi prezes Łukasz Jankowski.

– O jakość kształcenia musimy zabiegać w chwili bezrefleksyjnego tworzenia coraz większej liczby wydziałów lekarskich. W ochronie zdrowia ilość nigdy nie zastąpi jakości, która wymiernie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta – dodaje prezes NRL.

Problem nie dotyczy tylko Polski

– Podczas jednego ze spotkań ZEVA, poruszyliśmy temat nowo powstających kierunków medycznych, na których mają kształcić się przyszli lekarze, oraz podzieliśmy się obawami związanymi z obniżeniem jakości kształcenia. Okazuje się, że ten problem nie dotyczy wyłącznie Polski, a podobne kwestie próbują rozstrzygnąć samorządy lekarskie w kilku innych krajach – mówi dr Wojciech Domka.

Na prośbę polskiej delegacji wiodącym tematem wśród dyskusji panelowych podczas konferencji ZEVA, która we wrześniu odbędzie się w Düsseldorfie, będzie jakość i system kształcenia w niektórych krajach europejskich.

– Panel będzie poświęcony problemom wynikającym z nieprzemyślanego zwiększania liczby wydziałów medycznych, co prowadzi do wzrostu liczby lekarzy, ale nie przekłada się na oczekiwane efekty – podkreśla dr Wojciech Domka.

CPME i EFMA

Prezes NRL i kierownik Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL o potrzebie podjęcia tematu jakości kształcenia w kontekście tworzenia coraz większej liczby wydziałów medycznych rozmawiali z przedstawicielami CPME, który w dniach 10-11 listopada organizuje konferencję w Tallinie.

Kwestie związane z jakością kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy z pewnością podejmie również konferencja EFMA, której gospodarzem będzie NIL. Spotkanie pod hasłem: „Solidarność z Ukrainą” odbędzie się 22 czerwca w Warszawie.