17 lipca 2024

Nowa mutacja genetyczna powoduje rzadką chorobę jelit

Naukowcy z Johns Hopkins Medicine, we współpracy z badaczami krajowymi i międzynarodowymi, zidentyfikowali mutację genetyczną u dzieci z rzadkim typem choroby zapalnej jelit. Twierdzą oni, że odkrycie mutacji, która osłabia aktywność białka powiązanego ze sposobem, w jaki układ odpornościowy zwalcza wirusy w jelitach, może pomóc w ustaleniu przyczyny częstszych chorób jelit.

Foto: pixabay.com

Wyniki swoich badań opublikowali w „Human Genetics”. – Chcieliśmy sprawdzić, czy dzieci mają większą podatność genetyczną na ten rodzaj nieswoistego zapalenia jelit – mówi dr Anthony Guerreiro Jr. z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

W przeciwieństwie do innych nieswoistych zapaleń jelit, nieswoiste zapalenie jelit o bardzo wczesnym początku jest diagnozowane u pacjentów przed 6. r.ż. i występuje u czterech na 100 tys. urodzeń na całym świecie. U takich młodych pacjentów choroba często nie reaguje na leki przeciwzapalne, a czasami wymaga operacji usunięcia całości lub części okrężnicy.

Ponieważ najczęstszą cechą chorób jelit jest stan zapalny, naukowcy od dawna podejrzewali genetyczne powiązania między układem odpornościowym a chorobą jelit. Zapalenie to reakcja układu odpornościowego na uszkodzoną tkankę. Na potrzeby badania naukowcy pobrali próbki tkanek od 24 pacjentów z bardzo wczesnym początkiem choroby zapalnej jelit obserwowanej w The Johns Hopkins Hospital oraz Johns Hopkins Children’s Center i przeprowadzili sekwencjonowanie całego egzomu, analizując obszary genu wytwarzające białko do identyfikacji mutacji.

Spośród 24 pacjentów naukowcy odkryli mutacje u czterech w częściach genu zwanego IFIH1, który wytwarza białko zaangażowane w zwalczającą wirusy gałąź układu odpornościowego. Ze względu na niewielką liczbę pacjentów w pierwszej rundzie sekwencjonowania, naukowcy zwrócili się do opracowanej przez Johns Hopkins internetowej bazy danych o nazwie GeneMatcher, która zawiera wariacje genetyczne od ludzi na całym świecie. Połączone zespoły badawcze wykryły mutacje IFIH1 u czterech z 18 nowych pacjentów, co dało łącznie mutacje IFIH1 u 8 z 42 pacjentów.

Wśród mutacji IFIH1 naukowcy odkryli dziewięć mutacji, które spowodowały nieprawidłową produkcję białka o nazwie MDA5. U ośmiu pacjentów z mutacjami funkcja MDA5 była znacznie niższa niż normalnie. Badacze mają nadzieję, że ich odkrycia pomogą innym klinicystom i pacjentom określić genetyczną przyczynę ich choroby. Uważają również, że badania dostarczą dodatkowych dowodów na związek między chorobami zapalnymi jelit a zwalczającą wirusy częścią odpowiedzi immunologicznej organizmu.

Źródło: eurekalert.org