15 czerwca 2024

Nowe szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju na bezpłatne szkolenia. Wszystkie kursy są akredytowane (przyznawane są punkty edukacyjne) oraz bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Foto: freeimages.com

Lista najbliższych szkoleń:

 • 30.09.2015, 16.11.2015 – Angażowanie pacjenta w leczenie i modyfikację stylu życia
 • 23.09.2015, 17.11.2015 – Analiza Transakcyjna jako metoda reagowania na zachowania agresywne
 • 23.09.2015, 14.10.2015, 23.11.2015 – Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • 22.09.2015, 16.11.2015 – Psychomanipulacje
 • 21.09.2015, 18.11.2015 – Asertywna komunikacja lekarzy
 • 21.09.2015, 18.11.2015 – Efektywne zarządzanie własnym czasem
 • 6.10.2015, 9.11.2015 – Wykorzystanie Internetu dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej – poziom podstawowy
 • 7.10.2015, 10.11.2015 – Wykorzystanie Internetu dla budowania wizerunku lekarza i promocji własnej praktyki medycznej – poziom średniozaawansowany
 • 6.10.2015 – Warsztaty skutecznych negocjacji
 • 7.10.2015, 7.12.2015 – Jak motywować pacjenta do skorzystania z zalecanego przez lekarza dentystę planu leczenia? – sztuka negocjacji partnerskich
 • 13.10.2015 – Mobbing – przemoc psychiczna w miejscu pracy – jak rozpoznać, zapobiegać, postępować
 • 14.10.2015 – Specyfika pracy lekarza z chorym umierającym i jego bliskimi
 • 13.10.2015, 24.11.2015 – Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych w pracy lekarza
 • 19–20.10.2015, 7–8.12.2015 – Lider zespołu (szkolenie dwudniowe)
 • 30.09.2015, 8.12.2015 – Krótki trening kreatywnego myślenia dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • 22.09.2015, 17.11.2015 – Jak pracować z trudnym pacjentem. Wstęp do umiejętności komunikacyjnych
 • 20.10.2015, 23.11.2015 – Formy wykonywania zawodu lekarza…
 • 19.10.2015, 24.11.2015 – Recepty, refundacje, odpowiedzialność lekarza za źle wystawione recepty…
 • 21.10.2015, 25.11.2015, 9.12.2015 – Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych

Zapisy na stronie internetowej www.odz.nil.org.pl. Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów NIL:  tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44, e- mail: odz@hipokrates.org.