27 maja 2024

Nowe techniki obrazowania wspomogą endoskopię

Badacze z Japonii ocenili skuteczność techniki obrazowania spektralnego w bliskiej podczerwieni (HSI-NIR) sprzężonej z uczeniem maszynowym do wykrywania głęboko położonych zmian nowotworowych.

Foto: pixabay.com

Badaniu poddano dwanaście próbek tkanek z usuniętymi podśluzówkowymi nowotworami podścieliskowym przewodu pokarmowego (gastrointestinal stromal tumor, GIST). Zmiany nowotworowe były widoczne w HSI-NIR (hyperspectral imaging in near-infrared range) jako zielone, na tle prawidłowych, żółtych, tkanek.

Czułość wykrywania zmian nowotworowych za pomocą tej metody oszacowano na 73 proc., a swoistość na 91,3 proc. Badacze wierzą, że technika HSI-NIR dołączona do endoskopii pozwoli na lepszą diagnostykę zmian podśluzówkowych, czyli niewidocznych podczas klasycznego badanie obrazowego. Obecnie trwają prace nad stworzeniem prototypów laparoskopów i endoskopów z opcją HSI-NIR.

Źródło: www.nature.com/articles