23 czerwca 2024

Nowe wirusy w ludzkich jelitach

Ludzkie jelita to niezwykle różnorodne biologicznie środowisko. Oprócz bakterii żyją tam również setki tysięcy wirusów, zwanych bakteriofagami, które mogą zakażać bakterie.

Foto: pixabay.com

Brak równowagi w mikrobiomie jelitowym może przyczyniać się do chorób i złożonych schorzeń, takich jak nieswoiste zapalenie jelit, alergie czy otyłość. W jaki sposób wirusy żyjące w jelitach wpływają na zdrowie ludzi?

Znalezienie odpowiedzi na to pytanie będzie łatwiejsze dzięki wynikom badań przeprowadzonych przez grupę naukowców z Wellcome Sanger Institute oraz EMBL’s European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI).

Badacze zidentyfikowali ponad 140 tys. gatunków wirusów żyjących w ludzkich jelitach, z których ponad połowa nigdy wcześniej nie była zidentyfikowana. 18 lutego w magazynie „Cell” ukazała się publikacja, która zawiera analizę ponad 28 tys. próbek mikrobiomu jelitowego zebranych w różnych częściach świata. Liczba i różnorodność wirusów, które zidentyfikowali naukowcy, była zaskakująco duża.

– Ważne jest, aby pamiętać, że nie wszystkie wirusy są szkodliwe, ale stanowią integralną część ekosystemu jelitowego. Po pierwsze, większość z tych, które znaleźliśmy, mają DNA jako materiał genetyczny, różniący je od patogenów znanych większości, takich jak SARS-CoV-2 lub Zika – będących wirusami RNA. Po drugie, badane przez nas próbki pochodziły głównie od osób zdrowych, u których nie występowały żadne konkretne choroby. To niezwykłe zobaczyć, ile nieznanych gatunków żyje w ludzkich jelitach i próbować zrozumieć związek między nimi a ludzkim zdrowiem – powiedział dr Alexandre Almeida z EMBL-EBI oraz Wellcome Sanger Institute.

Wśród dziesiątek tysięcy odkrytych wirusów zidentyfikowano nowy, bardzo rozpowszechniony klad – grupę tych, które mają wspólnego przodka, nazwanych przez badaczy gubafagami (Gubaphage). Okazało się, że jest to druga najbardziej rozpowszechniona gałąź wirusów w ludzkim jelicie.

– Wysokiej jakości genomy wirusów pozwalają lepiej zrozumieć ich rolę w naszym mikrobiomie jelitowym, w tym odkryć nowe metody leczenia – podkreślił dr Luis F. Camarillo-Guerrero, pierwszy autor badania z Wellcome Sanger Institute. Obecnie badania bakteriofagów przeżywają prawdziwy renesans.

Źródło: sciencedaily.com