21 kwietnia 2024

Nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia

15 grudnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia. Na czym polegają najważniejsze zmiany?

Foto: pixabay.com

Należy zwrócić uwagi na zmianę dotyczącą informacji o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka:

  • pozycja VI w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  • pozycja VIII w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Obecnie należy wpisać liczbę dzieci dotychczas urodzonych przez matkę – bez aktualnego urodzenia.

„Bardzo prosimy o zapoznanie pracowników podmiotu leczniczego z tą zmianą. Rzetelne dane o liczbie i kolejności urodzonych dzieci mają duże znaczenie m.in. dla prowadzenia polityki w zakresie rodzin wielodzietnych, w tym realizacji i monitorowania programu 500+” – apeluje resort zdrowia.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 2305).