19 maja 2024

Nowe zalecenia MZ dla stomatologii

W końcu, po wielu tygodniach ogłoszone zostały na stronie Ministerstwa Zdrowia zaktualizowane zalecenia dotyczące udzielania świadczeń stomatologicznych w czasie panującej pandemii koronawirusa.

Foto: pixabay.com

Poprzednie zalecenia resort zdrowia wydał 25 marca. NRL wielokrotnie apelowała o ich aktualizację i dostosowanie do bieżącej sytuacji.

Dokument ukazał się 15 lipca pod nazwą „Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej, gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej, pacjentów”.

Wcześniej w sprawie aktualizacji zaleceń dla stomatologii odbyło się specjalne spotkanie z podsekretarzem stanu w MZ i trójką konsultantów krajowych (28 maja), prowadzona była też intensywna korespondencja pomiędzy NRL a MZ. Miały też miejsce bezpośrednie rozmowy z minister Szczurek-Żelazko (16 czerwca i 14 lipca).

Wytyczne w nowym dokumencie nieco złagodzono, chociażby w następujących kwestiach:

  • rekomendacja wskazań do zabiegów stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej: poza przypadkami pilnymi, o ile zalecenia z 25 marca wskazywały na zasadność zabiegu przy wysokim ryzyku progresji choroby, o tyle obecne mówią już o „ryzyku progresji”;
  • poszerzenie rekomendacji wskazań do zabiegów ortodontycznych, periodontologicznych (usuwanie złogów) i protetycznych (ogólna formuła „rozważenia konieczności planowego leczenia protetycznego”);
  • ochrona osobista personelu – obok „osobnego pomieszczenia” służącego zdejmowaniu stroju ochronnego, w obecnych zaleceniach mowa jest o „wydzielonej przestrzeni w gabinecie”, dla dokonania tej czynności;
  • o ile projekt zaleceń z 5 maja sugerował zainstalowanie automatycznego dozownika płynu dezynfekcyjnego, o tyle ogłoszona wersja wspomina również o dozowniku łokciowym.

MJ