23 kwietnia 2024

Nowelizacja art. 37a Kodeksu karnego. NIL rozpoczyna akcję informacyjną

Nie milkną echa po nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego, którą przewiduje ustawa określana jako „tarcza antykryzysowa 4.0”. Ustawę podpisał już prezydent. Środowisko lekarskie nie kryje obaw.

Foto: pixabay.com

Temu, co się dzieje w związku z podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, poświęcone było wczorajsze nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich.

Podpisana ustawa wśród wielu przepisów dotyczących epidemii nowelizuje m.in. art. 37a Kodeksu karnego. W ocenie samorządu lekarskiego stanowi kolejną próbę zaostrzenia odpowiedzialności karnej obejmującą lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

„Wejście w życie nowelizacji tego przepisu Kodeksu karnego, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie bowiem także obejmować te sprawy, w których lekarz niosący pomoc medyczną w sposób nieumyślny popełnia tzw. błąd lekarski” – podkreśla Naczelna Izba Lekarska w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

W ocenie samorządu lekarskiego trudno się zgodzić z tym, że ustawodawca – bez żadnej publicznej dyskusji – jedną zmianą wpływa na możliwą odpowiedzialność zarówno lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, jak też za przestępstwa takie, jak „pobicie z użyciem noża albo kija bejsbolowego, udział w zbrojnym gangu lub grupie terrorystycznej czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia”.

23 czerwca doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej z przedstawicielami samorządu lekarskiego. Pierwszy z lewej: Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona. Foto: MS

Mając to na uwadze, podczas spotkania Prezydium NRL i Konwentu Prezesów ORL postanowiono o rozpoczęciu akcji informacyjnej skierowanej zarówno do lekarzy i lekarzy dentystów, jak i do pacjentów o skutkach, jakie mogą za sobą nieść wprowadzone zmiany. Samorząd lekarski ma wskazywać lekarzom, aby niosąc niezbędną pomoc pacjentom nie podejmowali nadmiernego ryzyka, które może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności, która może być w związku z wprowadzoną zmianą surowsza niż obecnie.

„Jednocześnie, dostrzegając deklarację Ministerstwa Sprawiedliwości o przychylności wobec środowiska medycznego, zwłaszcza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, samorząd lekarski przekaże stronie rządowej projekt przepisów uwalniających pracowników ochrony zdrowia od odpowiedzialności cywilnej i karnej za uchybienia, nie będące rażącymi, popełnione podczas działań podejmowanych w ramach zwalczania epidemii. Jesteśmy przekonani, że Ministerstwo Sprawiedliwości poprze te rozwiązania i doprowadzi do ich uchwalenia w tak samo szybki sposób, jak miało to miejsce w przypadku ostatnich zmian” – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Wczoraj na zaproszenie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Warchoła doszło do spotkania przedstawicieli tego resortu i Prokuratury Krajowej z przedstawicielami samorządu lekarskiego. „Strona samorządowa uzyskała stanowczą obietnicę, że przepisy te nie będą zwiększać represji w stosunku do środowiska lekarskiego i nie wpłyną na zasady orzekania kar w sprawach związanych z błędami podczas procesu leczenia” – informuje NIL. Efektem tego spotkania jest również powzięte ustalenie, że ewentualne zmiany w przepisach karnych mogących dotyczyć bezpośrednio działań zawodowych lekarzy będą konsultowane w ramach spotkań dwustronnych.