16 lipca 2024

Nowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

– Jestem zaszczycony decyzją podjętą przez rektorów polskich uczelni medycznych, którzy zdecydowali o powierzeniu mi odpowiedzialnej funkcji przewodniczącego KRAUM na nadchodzące cztery lata – mówi prof. Marcin Gruchała.

Foto: GUMed

Prof. Marcin Gruchała został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) na kadencję 2020-2024. Obecnie tę funkcję pełni prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Marcin Gruchała to nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych. W latach 2012-2016 prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w kadencji 2016-2020 rektor GUMed. Aktywny członek Sekcji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor i współautor ponad 120 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ok. 255 i 2705 pkt KBN/MNiSW.

Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych tworzą rektorzy wszystkich publicznych wyższych szkół medycznych działających w Polsce. Celem jego działania jest wypracowywanie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed- i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych. Do zadań KRAUM należy również inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych oraz podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych ściśle współpracuje z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Źródło: GUMed