18 maja 2024

Nowy rok akademicki z wykładem o sercu

Blisko 1600 studentów pierwszego roku oficjalnie rozpoczęło studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się 6 października w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza (Atheneum Gedanense Novum).

Foto: GUMed

W przemówieniu inauguracyjnym rektor prof. Marcin Gruchała podkreślił, że Gdański Uniwersytet Medyczny jest jedną z wiodących uczelni publicznych w Polsce i najwyżej ocenianą uczelnią Pomorza.

Przodującą, jak powiedział, w kluczowych kategoriach, takich jak potencjał i efektywność naukowa, mierzonych liczbą uznanych międzynarodowych publikacji i cytowań, efektywnością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania czy też oceną parametryczną nadaną poszczególnym jednostkom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rektor podkreślił, że studia w uczelni od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i uznaniem wśród maturzystów, o czym najlepiej świadczą wyniki rekrutacji. W tym roku – po raz pierwszy – na każdym Wydziale GUMed studia rozpoczną laureaci olimpiad przedmiotowych. Wykład inauguracyjny pt. „Cardiovascular innovation: lucky failures” wygłosił prof. Paul F. Grundeman z University Medical Center Utrecht, specjalista w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych.

Podczas inauguracji roku akademickiego po raz pierwszy w historii uczelni wręczono honorowy tytuł Ambasadora GUMed. To szczególne wyróżnienie, przyznawane absolwentom, którzy odnoszą sukcesy zawodowe, a w swojej codziennej pracy aktywnie promują uczelnię. Tytuł Ambasadora GUMed otrzymał dr Wojciech Kuźmierkiewicz, absolwent Wydziału Farmaceutycznego AMG z 1968 r.

Tradycyjnie inauguracji roku akademickiego towarzyszy nowa wystawa w Muzeum GUMed. Tegoroczna nosi tytuł „Siedemdziesiąt lat stomatologii uniwersyteckiej w Gdańsku”. Wśród eksponatów nie zabrakło fotografii, dokumentów, publikacji, książek i sprzętu dentystycznego, które pozwolą prześledzić rozwój uniwersyteckiej stomatologii od roku 1947 aż do dziś. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00.

Studia w GUMed od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród maturzystów. W roku akademickim 2017/2018 naukę w tej uczelni chciało rozpocząć ponad 12 tys. młodych ludzi, aplikując na kierunki polsko- i anglojęzyczne. Niemal 27 osób ubiegało się o jedno miejsce na kierunek lekarsko-dentystyczny, blisko 12 na lekarski, a ponad 7 na analitykę medyczną.

Niewiele mniej osób starało się o jedno miejsce na położnictwo, farmację i dietetykę, na którą w tym roku – mimo zwiększonego limitu – liczba kandydatów na miejsce wynosiła ponad 6 osób. Ogromnie cieszy duże zainteresowanie uruchomioną w ubiegłym roku psychologią zdrowia. Formularze rekrutacyjne na ten kierunek złożyło 137 kandydatów, czyli niemal 5 osób na miejsce. Nie brakowało również chętnych do podjęcia nauki na unikatowym kierunku – zdrowiu środowiskowym.

Na niezmiennie wysokim poziomie utrzymuje się zainteresowanie ofertą kształcenia w języku angielskim. Od kilkunastu lat GUMed prowadzi nauczanie na kierunku lekarskim anglojęzycznym, a w tym roku uruchomiła trzyletni licencjat z pielęgniarstwa i dietetyki. Dokumenty aplikacyjne na te kierunki złożyło ponad 900 kandydatów z całego świata, w tym m.in. z Bangladeszu, Kamerunu, Ghany, Hongkongu, Nepalu, Syrii, Indii czy Erytrei. Studia na kierunku lekarskim i pielęgniarstwie English Division rozpocznie niemal 200 studentów.

W nowym roku akademickim w ramach uczelni swoją działalność zainauguruje Centrum Symulacji Medycznej, supernowoczesny ośrodek, który stwarza zupełnie nowe możliwości w kształceniu medycznym. To tu studenci będą mogli doskonalić swoje umiejętności praktyczne w oparciu o wysokiej wierności symulatory, dzięki czemu będą lepiej przygotowani do rzeczywistego kontaktu z pacjentem. Kilka miesięcy temu ruszyła budowa nowoczesnego, odpowiadające potrzebom i standardom XXI wieku Centrum Sportu za blisko 19 mln zł, z czego 7 mln 200 tys. zł będzie stanowić dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu.

Zgodnie z planem przebiega także największa inwestycja realizowana przez GUMed, jaką jest budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Placówka nabiera kształtów, a tradycyjnym zawieszeniem wiechy na początku maja zakończono etap prac konstrukcyjnych, w którym uczestniczył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jeśli zostanie utrzymana ciągłość finansowania ze środków budżetu państwa, już w przyszłym roku zostaną tam przeniesione pierwsze jednostki. Budowa wraz z wyposażeniem ma kosztować blisko 600 mln zł.