18 lipca 2024

NRL apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska podczas posiedzenia w dniu 13 lutego 2015 roku zaapelowała do wszystkich lekarzy w Polsce o to, by – zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej – w decydowaniu o sposobie diagnostyki i leczenia chorych najwyższym doradcą było dobro pacjenta. Apel wynika z chaosu, ograniczeń finansowych i nacisków administracyjnych powstałych w związku z wdrażaniem tzw. pakietu onkologicznego.

13 lutego 2015 roku, posiedzenie NRL. Foto: Mariusz Tomczak

Apel Nr 4/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2015 roku do lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska przypominając swoją krytyczną ocenę zarówno sposobu przygotowania, wprowadzania, jak i praktyki działania tzw. pakietu onkologicznego, ponownie stwierdza niedopuszczalność narzucanych przez nowe przepisy zasad selekcji chorych. Chaos, ograniczenia finansowe i naciski administracyjne wynikające z nowych przepisów doprowadziły do poważnych zaburzeń w zakresie organizacji opieki nad pacjentami.

Szczególnie jaskrawo dostrzegalne są trudności, jakie napotykają pacjenci ze schorzeniami nowotworowymi, którzy z różnych powodów nie znaleźli się w tzw. pakiecie i chorzy nieonkologiczni. Placówki podejmujące się leczenia tych pacjentów ryzykują często poważne trudności finansowe. W trudnej sytuacji stworzonej przez zarządzających systemem ochrony zdrowia pacjenci nie powinni mieć wątpliwości, że lekarze i lekarze dentyści będą im pomagali i otaczali ich opieką, nawet jeżeli utrudniają im to tworzone wbrew opiniom środowiska przepisy.

W tej sytuacji Naczelna Rada Lekarska, przypominając treść artykułu 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej mówiącego, że mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania zasady dobra chorego jako najwyższej wartości, zwraca się do wszystkich lekarzy, aby nie zważając na trudności rozregulowanego systemu ochrony zdrowia, w tym złych przepisów pakietu onkologicznego, otaczali chorych zgodną z aktualną wiedzą, etyczną opieką, jakiej potrzebują.