14 kwietnia 2024

NRL: minister zdrowia antagonizuje pacjentów i lekarzy

Ostatnie wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat odrzuconej przez Sejm ustawy o jakości antagonizują środowiska pacjentów i lekarzy – uważa Naczelna Rada Lekarska (NRL).

Foto: twitter.com/mfipr_gov_pl

W piątek 21 kwietnia NRL wyraziła sprzeciw wobec pojawiających się w mediach wypowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

„Samorząd lekarski stoi niezmiennie na stanowisku, że w polskiej ochronie zdrowia potrzebna jest ustawa o jakości i od dłuższego czasu wyraża swoją chęć uczestniczenia w jej tworzeniu. Odrzucony ostatnio przez parlament rządowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta był nie do przyjęcia, ponieważ zmierzał do penalizacji i karania winnych, a nie prowadził do poprawy jakości poprzez samodoskonalenie i analizę zdarzeń niepożądanych” – czytamy w pojętym stanowisku.

Podkreślono w nim, że samorząd lekarski na żadnym etapie swoich działań nie postulował wyłączenia zawodu lekarza z podlegania kodeksowi karnemu, co w jednej z ostatnich wypowiedzi sugerował minister zdrowia.

W ocenie NRL potrzebne są rozwiązania oparte na zasadzie no-fault stosowanej z powodzeniem w innych krajach Unii Europejskiej, które pozwolą poprawić zarówno bezpieczeństwo leczenia pacjenta, jak i warunki pracy lekarzy. „W obecnym stanie prawnym za niezawinione niekorzystne powikłania leczenia grozi nawet kara pozbawienia wolności” – podkreślono w omawianym stanowisku.

Kilka dni temu organizacje lekarskie skupione w Porozumieniu Organizacji Lekarskich powołały Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, do którego prac zaprosiły m.in. ministra zdrowia. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.