15 czerwca 2024

NRL o roli lekarzy rezydentów w szpitalach

Stanowisko Nr 22/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie roli lekarzy rezydentów w szpitalach.

Członkowie Prezydium NRL podczas spotkania z lekarzami rezydentami prowadzącymi protest głodowy w szpitalu dziecięcym w Warszawie (13 października)
Foto: Marta Jakubiak

„Samorząd lekarski stwierdza, że znaczna część oddziałów szpitalnych opiera się na pracy lekarzy rezydentów i to dzięki ich pracy zawierane są przez NFZ kontrakty na pracę tych oddziałów finansowaną ze środków publicznych.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej lekarz w trakcie specjalizacji powinien przede wszystkim doskonalić swe umiejętności, poszerzać wiedzę i zdobywać doświadczenie pod kierunkiem kierownika specjalizacji.

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest wykształcenie lekarza specjalisty, proces kształcenia lekarza w trakcie specjalizacji i rola tego lekarza w szpitalu nie mogą być sprowadzane do roli taniej siły roboczej pozwalającej pozyskać finansowanie działalności oddziału szpitalnego.”.