18 kwietnia 2024

NRL popiera postulaty OZZL i Porozumienia Rezydentów

W sobotę 30 września 2023 r. odbędzie się protest organizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) i Porozumienie Rezydentów OZZL. Naczelna Rada Lekarska (NRL) poparła ich postulaty.

Foto: twitter.com/Rezydenci

Samorząd lekarski niezmiennie popiera wszelkie działania mające na celu poprawę warunków i jakości w ochronie zdrowia” – czytamy w stanowisku NRL podjętym w piątek 25 sierpnia, które dotyczy zaplanowanego protestu.

„Z oburzeniem przyjmujemy informację o kolejnych nowo otwieranych wydziałach lekarskich w jednostkach, które nie dają gwarancji utrzymania należytego poziomu wykształcenia przyszłych kadr lekarskich” – dodano w stanowisku.

W ocenie NRL masowe nabory na studia nie rozwiążą problemu deficytu lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia. Rozwiązaniem jest poprawa warunków pracy i wprowadzenie systemowych rozwiązań prawnych opartych na zasadzie no-fault.

Protest w cieniu wyborów

Data protestu (30 września) nie jest przypadkowa – kilkanaście dni później, 15 października, odbędą się wybory parlamentarne. „Termin jest niewygodny ze względu na dużą chęć upolitycznienia protestu przez niektórych polityków, którzy zapominają, że ochrona zdrowia jest apolityczna” – napisano na profilu OZZL na Twitterze. W ocenie związku „idealnego czasu” na przeprowadzenie protestu jednak nigdy nie ma.

Postulaty organizatorów

Organizatorzy protestu podkreślają, że ochrona zdrowia musi stać się „kluczowym punktem programów politycznych” w trakcie nadchodzących wyborów parlamentarnych, a środowisko lekarskie nie zgadza się na „bylejakość w zarządzaniu ochroną zdrowia”. Związkowcy wskazują, że lekarze na co dzień doświadczają wielu problemów i są zmęczeni, że władze konsekwentnie je ignorują.

Oczekują „realnych zmian, a nie czczych obietnic”, a także „szacunku, dialogu” i prawdziwej dbałości o zdrowie polskich pacjentów. „Żądamy, jako postulat zerowy, wycofania się ze wszystkich szkodliwych i bezprawnych zmian w wypisaniu recept wprowadzonych przez Adama Niedzielskiego” – napisali.

Lista postulatów OZZL i Porozumienia Rezydentów jest jednak dłuższa – odnoszą się one do jakości kształcenia, pracy i systemu ochrony zdrowia:

  • Jakość kształcenia – „jej degradacja w ostatnich latach jest skrajnie niebezpieczna i niezgodna z prawem. Wypuszczanie na rynek nieprzygotowanych lekarzy stwarza zagrożenie dla pacjenta. Jest żerowaniem na ambicjach i marzeniach młodych ludzi. Nie ma zgody na szkoły zawodowe i uczelnie techniczne bez zaplecza dydaktycznego, infrastruktury i warunków do prowadzenia kierunku lekarskiego”;
  • Jakość pracy – „nie zgadzamy się na zakopanie nas biurokracją oraz łatanie systemowych dziur kosztem zdrowia personelu medycznego. Zdarza się, że rezydent miał pod sobą 300 pacjentów – to nie jest bezpieczne ani dla pacjenta, ani dla lekarza. Żądamy wprowadzenia norm zatrudnienia dla lekarzy w przeliczeniu na pacjenta”;
  • Jakość systemu – „pracujemy w niedofinansowanym systemie, na który polskie państwo przeznacza jeden z najmniejszych odsetków PKB w Europie. W tak niedofinansowanym systemie nie jesteśmy w stanie właściwie i nowocześnie pomagać naszym pacjentom. Żądamy, by 8 proc. PKB było przekazywane na ochronę zdrowia”.