19 czerwca 2024

NRL w sprawie zmiany strategii walki z SARS-CoV-2 i COVID-19

Na posiedzeniu 6 listopada Naczelna Rada Lekarska przyjęła stanowisko w sprawie propozycji zmiany strategii walki z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19.

Foto: pixabay.com

Obserwując z niepokojem trudną sytuację, jaka obecnie panuje w Polsce, wzrastającą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i przypadków choroby COVID-19 oraz pogłębiające się problemy systemu ochrony zdrowia, Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że konieczne jest przyjęcie pilnych korekt w strategii walki z zakażeniami i ich następstwami w postaci COVID-19.

„Życie i zdrowie mieszkańców naszego kraju jest najwyższym dobrem, którego ochrona musi być kluczowym zadaniem nie tylko służb medycznych, ale także władz publicznych odpowiedzialnych za kreowanie polityki zdrowotnej i walkę z epidemią. Samorząd lekarski, dostrzegając niedostatki obecnej strategii, proponuje przyjęcie rozwiązań opracowanych przez ekspertów, które mogą przynieść korzystne efekty w walce z epidemią” – czytamy w podjętym w piątek stanowisku.

W zakresie proponowanych zmian znajdują się takie zagadnienia jak:

  • diagnostyka zakażeń,
  • zwiększenie bazy miejsc szpitalnych dla pacjentów z przypadkami COVID-19 bez dalszego ograniczania dostępu do opieki dla pacjentów niezakażonych,
  • rozbudowa bazy izolatoriów,
  • wsparcie transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego,
  • zmiany w obszarze finansowania świadczeń zdrowotnych związanych z przypadkami COVID-19,
  • wsparcie dla sektora medycyny ambulatoryjnej,
  • wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • wprowadzenie jednolitego sposobu zbierania danych do monitorowania pandemii,
  • zwiększenie nacisku na działania prospołeczne.

Szczegółowe propozycje zmian w strategii walki z narastającymi zakażeniami i przypadkami COVID-19 zawarto w załączniku do stanowiska – jest on dostępny na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.