23 maja 2024

NRL zachęca do zbierania podpisów

Apel Nr 8/17/P-VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska zwraca się z apelem do lekarzy i lekarzy dentystów, a za ich pośrednictwem do wszystkich obywateli, o poparcie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowanego przez Porozumienie Zawodów Medycznych.

Główne założenia projektu ustawy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom całego środowiska lekarskiego szybkiego podwyższenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, co jest warunkiem koniecznym dla realnej poprawy opieki zdrowotnej obywateli. Naczelna Rada Lekarska apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów o włączenie się w akcję zbierania podpisów poparcia pod obywatelskim projektem ustawy.