24 czerwca 2024

NROZ o postępowaniach dyscyplinarnych wobec lekarzy

Opieranie się wyłącznie na doniesieniach medialnych nie daje pełnego obrazu sprawy – wskazuje Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Foto: pixabay.com

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał komunikat w związku ze „Stanowiskiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy informujących opinię publiczną”.

Chodzi o skargi/zawiadomienia dotyczące wypowiedzi dr. Pawła Grzesiowskiego i dr. Bartosza Fiałka. W ostatnich dniach – jak wynikało z doniesień medialnych – mieli zostać wezwani do złożenia zeznań przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w związku z wypowiedziami medialnymi dotyczącymi sytuacji pandemicznej w Polsce.

„NROZ podkreśla, że nie można w sposób ogólny utożsamiać swobody wypowiedzi lub prawa do krytycznej oceny działań określonych władz czy instytucji z prawem do swobodnego głoszenia przez lekarzy, czyli osoby wykonujące zawód publicznego, poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą naukową albo promujących postawy antyzdrowotne” – czytamy w komunikacie NROZ opublikowanym w czwartek na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to organ Naczelnej Izby Lekarskiej, do którego ustawowych zadań należy m.in. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Może ono obejmować następujące etapy: czynności sprawdzające; postępowanie wyjaśniające; postępowanie przed sądem lekarskim; postępowanie wykonawcze. Czynności sprawdzające oraz postępowanie wyjaśniające są prowadzone przez organy izb lekarskich, którymi są okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej oraz NROZ.

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, krytyczna ocena polityki i decyzji władz w sprawie walki z pandemią COVID-19 dokonywana przez medyków, wpisuje się w szeroko pojętą debatę publiczną i nie może być odczytywana inaczej, niż poczyniona w interesie społecznym.