24 kwietnia 2024

NROZ u wiceministra sprawiedliwości ws. nowelizacji art. 37a k.k.

We wtorek 23 czerwca na zaproszenie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Warchoła doszło do spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej z przedstawicielami samorządu lekarskiego.

NROZ Grzegorz Wrona (drugi od lewej). Foto: Ministerstwo Sprawiedliwości

Stronę rządową reprezentował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, a samorząd lekarski Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona.

To spotkanie stanowi reakcję na stanowczy sprzeciw środowiska lekarskiego wyrażony w piśmie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań, mających na celu wstrzymanie wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej 4.0). Ustawa ta została podpisana przez prezydenta 22 czerwca.

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska na swojej stronie internetowej, podczas spotkania z wiceministrem sprawiedliwości zwrócono uwagę, że zawarta w ustawie zmiana Kodeksu karnego wzbudza duży niepokój lekarzy, obawiających się, że zaostrzenie przepisów karnych może doprowadzić do pozbawienia wolności w sytuacji nieumyślnego błędu, a także częstsze niż do tej pory wyroki orzekania zakazu wykonywania zawodu. „Strona samorządowa uzyskała stanowczą obietnicę, że przepisy te nie będą zwiększać represji w stosunku do środowiska lekarskiego i nie wpłyną na zasady orzekania kar w sprawach związanych z błędami podczas procesu leczenia” – informuje NIL. Efektem spotkania jest również ustalenie, że ewentualne zmiany w przepisach karnych mogących dotyczyć bezpośrednio działań zawodowych lekarzy będą konsultowane w ramach spotkań dwustronnych.

Jak ocenia prezes NRL Andrzej Matyja, znowelizowany przepis art. 37a kodeksu karnego stanowi kolejną próbę ukrytego zaostrzenia odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne. „Po zmianie art. 37a kodeksu karnego sąd będzie miał bardzo ograniczone możliwości wymierzania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że w wielu sytuacjach sprawcy będzie groziła jedynie kara więzienia” – czytamy w piśmie skierowanym do prezydenta w poniedziałek.