23 maja 2024

O czym prezes NRL rozmawiał z szefem rządu?

W poniedziałek 16 listopada odbyło się spotkanie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prezesem Rady Ministrów, ministrem zdrowia oraz prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Premier Mateusz Morawiecki. Foto: Krystian Maj/KPRM

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska na swojej stronie internetowej, otwierając spotkanie premier Mateusz Morawiecki wyraził chęć konsultacji z samorządem lekarskim i pielęgniarskim obecnej sytuacji w ochronie zdrowia.

W czasie spotkania minister zdrowia Adam Niedzielski omówił zmiany, które w najbliższym czasie będą wprowadzone w ochronie zdrowia.

Prezes NRL Andrzej Matyja oraz prezes NRPiP Zofia Małas poruszyli takie kwestie jak m.in.:

  • Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia reżimu odpowiedzialności karnej medyków za błędy medyczne popełnione nieumyślnie (system no-fault);
  • Ubezpieczenie personelu medycznego od utraty zdrowia lub życia w związku z epidemią koronawirusa;
  • Zasiłek opiekuńczy dla personelu medycznego oraz wznowienie nauki dla dzieci medyków;
  • Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego pracującego z pacjentami covidowymi i niecovidowymi;
  • Leczenie pacjentów covidowych i niecovidowych;
  • Finansowanie podmiotów leczniczych leczących pacjentów z COVID-19;
  • Zatrudnienie lekarzy dla personelu medycznego spoza UE (przekazano związane z tym wątpliwości, a przede wszystkim te dotyczące bezpieczeństwa dla pacjentów);
  • Położenie większego nacisku na kształcenie kadry medycznej w języku polskim;
  • Zwiększenie uprawnień dla pielęgniarek w POZ oraz umożliwienie kwalifikacji do szczepień.

„Prezes NRL oraz prezes NRPiP przekażą wszystkie postulaty środowisk dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem ochrony zdrowia oraz propozycje ich wdrożenia Premierowi oraz Ministrowi Zdrowia w najbliższych dniach. Strona rządowa odniesie się do zaproponowanych rozwiązań przed kolejnym spotkaniem” – czytamy w komunikacie na stronie NIL.