15 lipca 2024

O kształceniu przyszłych lekarzy w NIL. Studenci też są zaniepokojeni

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) apeluje o opracowanie nowej formy weryfikowania wiedzy przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów, tak by służyła poprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Foto: twitter.com/naczelnal

W czwartek 24 sierpnia 2023 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) w Warszawie odbyło się spotkanie z przedstawicielami studentów ze stowarzyszenia IFMSA-Poland, Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego oraz Inicjatywy „UzdrowićLEK”.

Jak czytamy na stronie NIL, studenci „zgodnie przyznali”, że samorządy studenckie renomowanych uczelni medycznych powinny pójść śladem studentów zrzeszonych w Samorządzie Studenckim Uniwersytetu Medycznego (UM) w Łodzi, którzy kilka tygodni temu zaapelowali do kandydatów na studia lekarskie o nieaplikowanie na uczelnie, które – w ich ocenie – nie oferują wystarczającego poziomu kształcenia.

„Jako starsi koledzy i starsze koleżanki, chcielibyśmy zwrócić się do Was z apelem – nie wybierajcie drogi na skróty! Nauka medycyny w szkołach niestawiających podstawowych wymagań wobec kandydatów na studia, których zadaniem jest przygotowanie do pracy ludzi odpowiedzialnych za zdrowie i życie swoich Pacjentów, to ogromne zagrożenie!” – czytamy w oświadczeniu Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UM w Łodzi. Więcej na ten temat pisaliśmy w połowie sierpnia:

Przedstawiciele studentów obecni w NIL podkreślili, że ankietę dotyczącą jakości kształcenia na uczelniach medycznych wypełniło 4 tys. studentów, a wnioski potwierdzają obawy społeczności studenckiej o jakość kształcenia na wszystkich jej etapach.

– Przypominam, że trzeci punkt listy zmian do wdrożenia dla nowej minister zdrowia („siódemki NIL”) stanowi o wycofaniu poparcia ministra zdrowia dla kierunków lekarskich, które są niedostatecznie przygotowane do kształcenia przyszłych lekarzy – mówi lek. Maria Kłosińska, odnosząc się do postulatów przekazanych nowej minister zdrowia Katarzynie Sójce przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasza Jankowskiego. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Maria Kłosińska zwróciła uwagę także na to, że o jakości kształcenia należy rozmawiać ze studentami, ponieważ są osobami najbardziej zainteresowanymi procesem nauczania. – Oni również opowiadają się za kształceniem prowadzonym na najwyższym poziomie, ponieważ wiedzą, że tylko tak wykwalifikowani będą mogli dbać o bezpieczeństwo leczenia pacjentów, a przecież właśnie na tym powinno zależeć nam wszystkim, również resortowi zdrowia – dodała.

Dyskusja w NIL dotyczyła formy Końcowego Egzaminu Lekarskiego (LEK). Obie strony zgodnie przyznały, że obecny kształt egzaminu nie prowadzi do oczekiwanych rezultatów.