12 kwietnia 2024

O leczeniu w zakładach karnych

Stanowisko Nr 13/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności, przekazanym przy piśmie pana Marcina Warchoł – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 29 lutego 2016 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1) Proponuje się skreślić § 6 ust 2 pkt 2-4;

2) Proponuje się pozostawić dotychczasową regulację w zakresie badań radiologicznych osób pozbawionych wolności;

3) Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia możliwość wydawania leków przez personel zakładu karnego nie posiadający wykształcenia medycznego. Jest to tym bardziej niepokojące, że taka możliwość miałaby dotyczyć zdecydowanej większości jednostek penitencjarnych w Polsce, w których nie ma zapewnionego całodobowego udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) Ponadto Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia ograniczanie obowiązków lekarzy dentystów wobec osób pozbawionych wolności. Badanie stanu zdrowia jamy ustnej jest bardzo istotnym elementem w leczeniu stomatologicznym oraz w ogólnym pacjenta. W wielu przypadkach to właśnie lekarz dentysta dostrzega niepokojące objawy, które mogą sugerować rozwój wielu ciężkich chorób, w tym również nowotwory jamy ustnej.

Ponadto przy coraz większej roszczeniowości osadzonych co do leczenia – badanie stomatologiczne przeprowadzone podczas przyjęcia osadzonego jest bardzo pomocne dla lekarza dentysty – jest odnośnikiem co do stanu zdrowia w jakim osadzony został przyjęty do zakładu karnego, a roszczeniami pacjenta.