15 czerwca 2024

O roli hipertermii w polskiej medycynie

W dniach 20-21 października w Piekarach Śląskich odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona hipertermii z udziałem najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie gorączki i hipertermii z całego świata. Tematem wiodącym spotkania było zastosowania hipertermii w leczeniu onkologicznym oraz aktualny stan badań klinicznych dotyczących tej terapii.

 

Doktor Jacoba van der Zee zaprezentowała wyniki randomizowanych badań klinicznych na podstawie których ustanowiono hipertermię skojarzoną z radioterapią jako standardowe leczenie onkologiczne w Holandii w leczeniu raka szyjki macicy, nawrotowego raka piersi, czerniaka oraz nowotworów szyi i głowy. Jedna z sesji poświęcona została procesom immunologicznym i molekularnym występującym w trakcie leczenia hipertermią. Doktor Bettina Weigelin z Centrum Onkologii MD Anderson w Teksasie przedstawiła immunostymulujące efekty hipertermii.

Profesor Zeljko Vujaskovic z Uniwersytetu Medycznego w Maryland zwrócił uwagę na efekt synergii występującej pomiędzy hipertermią a protonoterapią. Ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchano prezentacji doktora Borisa Huebenthala, dyrektora Centrum Onkologii Integracyjnej w Zurychu, który omówił obiecujące przypadki kliniczne pacjentów z regresją nowotworów po terapii z zastosowaniem hipertermii. Profesor Rolf Issels z Uniwersytetu Medycznego Lugwig Maximilians z Monachium zaprezentował założenia aktualnie prowadzonego badania klinicznego III fazy HEAT, poświęconego skuteczności łączenia hipertermii z chemioterapią w resekcyjnym raku trzustki.

Konferencja została objęta honorowymi patronatami: prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Patronem medialnym wydarzenia była „Gazeta Lekarska”.

Jak zauważano, o rosnącym znaczeniu hipertermii w polskiej onkologii świadczy fakt włączenia się polskich ośrodków do badań klinicznych z zakresu hipertermii. Jednym z nich jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, zaś w badaniu HEAT uczestniczy Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, prowadzi je profesor Piotr Rutkowski z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków. Swoimi doświadczeniami podzielili się także lekarze z polskich ośrodków onkologicznych stosujący na co dzień hipertermię w praktyce klinicznej: Białostockiego Centrum Onkologii, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz rybnickiej placówki Onkoterm.

– Hipertermia ze względu na udowodnione podstawy biologicznego współdziałania w skojarzeniu z większością leków cytostatycznych, jak i promieniowaniem jonizującym, a także ze względu na udowodniony brak toksyczności, jest metodą rekomendowaną przez towarzystwa naukowe na całym świecie w terapii wielu nowotworów. Szkoda, że jest tak mało znana wśród polskich onkologów. Mam nadzieję, że ta konferencja przyczyni się do zmiany tej sytuacji i hipertermia będzie stosowana w polskiej onkologii w szerszym zakresie – podkreślił dr hab. Bogdan Michalski, prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.