27 maja 2024

Różne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Popołudniowe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej i organów Naczelnej Izby Lekarskiej, które odbyło się dzisiaj w Bielsku-Białej, zdominowały kwestie prawne, a ściślej ujmując problematyka odpowiedzialności zawodowej lekarzy i stomatologów.

IMG_0376_DxO

IMG_0399_DxO IMG_0425_DxO

Foto: Marta Jakubiak

Zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za czyny popełnione za granicą w oparciu o przykłady przybliżyła Paulina Tomaszewska, prawnik z Biura Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Organa zajmujące się uprawnianiem do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz przewinieniami zawodowymi lekarzy i lekarzy dentystów w wybranych państwach stowarzyszonych omówił prof. Romuald Krajewski, wiceprezes NRL.  – Liczba spraw w trybie odpowiedzialności zawodowej w większości lekarzy rośnie. W USA i Unii Europejskiej istnieją mechanizmy wymiany informacji o sankcjach dyscyplinarnych i przydatności do wykonywania zawodu – podkreślił prof. Krajewski, dodając, że zaufanie społeczne do odpowiedzialności zawodowej jest bardzo ważne.

W jego ocenie nie jest jasny wpływ systemów odszkodowań bez dowodzenia winy na liczbę skarg i spraw w trybie odpowiedzialności zawodowej. O uznaniu i wykonywaniu w Polsce orzeczenia zagranicznego organu dotyczącego odpowiedzialności zawodowej lekarza i lekarza dentysty mówił prof. Michał Królikowski, adwokat, wiceminister sprawiedliwości w latach 2011-2014.

Z kolei dr Bohdan Woronowicz, pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie, mówił o problemie uzależnienia wśród lekarzy w obliczu godności zawodu. Zwrócił uwagę na to, że po alkohol, leki czy narkotyki sięga się w stanie stałego zmęczenia, zniechęcenia, napięcia, poczucia bezradności czy problemów ze snem, bo one chwilowo przynoszą ulgę. – To temat tabu w naszym środowisku – podkreślił dr Woronowicz. Przedstawił również propozycje reakcji organu izby w sytuacji ujawnionego uzależnienia.

IMG_0432_DxO IMG_0435_DxO

IMG_0463_DxO Marek Jodłowski

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Marek Stankiewicz Paulina Tomaszewska

Prof. dr hab. Michał Królikowski Prezes NRL Maciej Hamankiwicz

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Prof. Michał Królikowski Romuald Krajewski i Katarzyna Strzałkowska

Romuald Krajewski Zyta Zagórska-Kaźmierczak

Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

Krzysztof Madej Bohdan Woronowicz

Anna Glińska Andrzej Baszkowski